Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Koolitused sotsiaal- ja haridusvaldkonna töötajatele

24.03.2022

Koolitaja juhendab laua taga sülearvuti ekraani süvenenud naist..

Astangu Keskuse 2022. aasta koolituskalender sotsiaal- ja haridusvaldkonna töötajatele. 


Sotsiaalvaldkonna töötajatele

27.-28. aprill; 18.-19. mai ja 09. juuni  (5-päevane koolitus) Toetatud töölerakendumise (TTR) koolitus

Toetatud töölerakendumine (TTR) on erivajadustega või ebasoodsamas olukorras olevatele inimestele toe pakkumine eesmärgiga kindlustada nad tasustatava tööga avatud tööturul. TTR klienditöö protsess koosneb 5 etapist: kliendi kaasamine, kompetentside kaardistamine, töö otsimine, tegevused tööandjaga ning jätkutugi tööl püsimiseks. Lisainfo.

19.05.2022 kl 10-17 Elavad Emotsioonid

Elavad Emotsioonid: visuaalse kogemusloo metoodikal põhineva emotsioonidega toimetuleku rühmatöö läbiviimise koolitus.

Koolitusel tutvustatakse visuaalse kogemusloo metoodika rakendusvõimalusi vaimse tervise probleemidega õppijate toetamisel kutseõppeasutustes. Innovaatiline metoodika põhineb visuaalsel kogemuslool, mille loovad vaimse tervise probleemidega õppijad rühmatöö protsessis. Sellega omandavad nad jõustavaid oskusi märgata oma probleemseid emotsioone, et nendega paremini toime tulla ja ennast oskuslikumalt juhtida. Lisainfo.

Tellimisel:  Mentorprogramm rehabilitatsiooni spetsialistile ja kutsekooli tugimeeskonnale

Mentorprogrammis on võimalus jagada ja arutada sama eriala spetsialistiga kogemusi ja töös tõstatunud murekohti ja eduelamusi. Mentorluse käigus on võimalik tutvuda Astangu Keskuse rehabilitatsioonimeeskonna tööga, saada ideid kuidas toetada ja aidata erivajadustega inimesed iseseisvamasse ellu. Kuidas toetada inimest  ja tema lähedasi sotsiaal- ja tervishoiuteenuste ning muude teenuste võimaluste osas kogukonnas. Lisainfo.

Tellimisel: Stažeerimine

Rehabilitatsioonimeeskonna liikme või kutsekooli tugimeeskonna liikme praktika/stažeerimine Astangu keskuses. Lisainfo.


Haridusvaldkonna töötajatele

06.04.2022 kl 10-17 Koolitus „HEV õppija klassis“

Koolitusel osalemine aitab märgata erivajadusega õppija õpetamisel tekkivaid kitsaskohti ning oskab aidata valida sobivaid õppemeetodeid ja õpet toetavaid tegevusi vastavalt õppija vajadustele. Lisainfo.

19.05.2022 kl 10-17  Elavad Emotsioonid koolitus

Elavad Emotsioonid: visuaalse kogemusloo metoodikal põhineva emotsioonidega toimetuleku rühmatöö läbiviimise koolitus. 

Koolitusel tutvustatakse visuaalse kogemusloo metoodika rakendusvõimalusi vaimse tervise probleemidega õppijate toetamisel kutseõppeasutustes. Innovaatiline metoodika põhineb visuaalsel kogemuslool, mille loovad vaimse tervise probleemidega õppijad rühmatöö protsessis. Sellega omandavad nad jõustavaid oskusi märgata oma probleemseid emotsioone, et nendega paremini toime tulla ja ennast oskuslikumalt juhtida. Lisainfo. 

25.08.2022 kl 10-17 SEC4VET (sotsiaal-emotsionaalsette oskuste hindamine ja arendamine koolis) töötuba

Koolitusel tutvustatakse töövahendeid kutseõppeasutuste kognitiivsete häiretega õppijate (va toimetulekuõppekava alusel õppinud) sotsiaal-emotsionaalsete oskuste hindamiseks ja arendamiseks. Praktilises töötoas tutvustame põhjalikumalt 3-osalist sotsiaal-emotsionaalsete oskuste hindamisvahendit ja mahukat sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamiseks mõeldud harjutuste kogu. Lisainfo

05.09.2022 kl 10-17 Vaimse tervise moodul

Koolitusel tutvustatakse Astangul välja töötatud Vaimse tervise moodulit – õppeainet, mis käsitleb põhjalikult vaimse tervise hoidmise ja vaimse tervise muredega toimetuleku temaatikat läbi erinevate metoodikate, aktiivharjutuste ja infomaterjalide. Mooduli tulemusena suureneb õppija teadlikkus sellest, kuidas märgata ja ennetada vaimse tervisega seotud probleeme. Lisainfo

09.11.2022 kl 10-17 HEV õppija klassis

Koolitusel osalemine aitab märgata erivajadusega õppija õpetamisel tekkivaid kitsaskohti ning oskab aidata valida sobivaid õppemeetodeid ja õpet toetavaid tegevusi vastavalt õppija vajadustele. Lisainfo

Tellimisel: Mentorprogramm erivajadusega õppijate õppetegevuse kavandamiseks kutsekoolis

Õppetegevuse formaalne ja sisuline arendamine (nt uue õppekava rakendamine) koostöös Astangu KRK spetsialistidega. Lisainfo.

Tellimisel: Kutse- või üldhariduskooli õpetaja HEV õppija praktika/stažeerimine Astangu KRK-s

Arendada oma erialaseid kompetentse HEV õppija enesearengu toetamisel ja eriala omandamisel. Lisainfo.

Tellimisel: Koolitus vastavalt haridusasutuse vajadustele (nn rätsepaülikonna koolitus)

Koolitussoovi korral palume meiega ühendust võtta, selgitada enda soove ja vajadusi, et saaksime Teile koostada vastavalt koolituse sisule hinnapakkumise. Lisainfo.

Kontakt: Marianne Rekkaro, [email protected], tel 687 7290