Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Koolitus "HEV õppija klassis" kutseõppeasutuste töötajatele

15.03.2022

IT õpetaja Raido juhendab õppijat

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ootab kutseõppeasutuste üld- ja kutseõpetajaid koolitusele HEV õppija toetamiseks klassis. Koolitusel osalemine aitab märgata erivajadusega õppija õpetamisel tekkivaid kitsaskohti ning oskab aidata valida sobivaid õppemeetodeid ja õpet toetavaid tegevusi vastavalt õppija vajadustele.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • enim levinud erivajaduste puhul õppija käitumismallide eristamine ja nende puhul õppe kohandamine;
  • HEV õppija eripärasid arvestava tunnikava koostamine ja rakendamine;
  • pedagoogilise protsessi juhtimine, kasutades erinevaid õpetamisvõtteid ning meetodeid, mis sobivad HEV õppijale.

*Kui koolitusel osaleja on koolituse eest tasunud, kuid ei saa koolitusel osaleda, on tal õigus koolitustasu tagastamisele, kui ta on mitteosalemisest teatanud vähemalt kaks tööpäeva enne selle toimumist.

**Minimaalne osalejate arv on 10. Selle mittetäitumisel koolitus tühistatakse või lükatakse edasi. 

Koolitus toimub 06. aprillil 2022 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses (Astangu 27, Tallinn)  ja kinnitatud õppekava kohaselt. Osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt täiskasvanukoolituse seadusele.

Koolitusele registreerides palume arvestada, et eeltoodud kuupäev on koolitusel osalemiseks sobilik. Koolitusgrupi suurus ca 20 inimest.

Koolituse maksumus osalejale on 58€*, mis sisaldab ka lõunasööki ja kohvipause.

Lisainfo: Marianne Rekkaro, marianne.rekkaro@astangu.ee, tel 687 7290