Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Kolmepoolne tagasiside aitab kaasa paremale rakendumisele tööturul

22.06.2021

Astangu kaanepilt

Õppeaasta keskel alustasime kolmepoolse tagasiside vestlust praktikakohtadega, et olla tööandjatega ühises infoväljas ja seeläbi valmistada õppijaid paremini ette suundumisel võimetekohasele tööle.

Kolmepoolse tagasiside rakendamise mõte tuli 2019. aasta kevadel toimunud abikoka eriala kvaliteedihindamise parendusettepanekust. Keskuse praktikakorraldus sai kiita ja ühtlasi anti abikoka erialale SA Innove poolt tunnustatud praktikasüsteemi märgis. Hindamiskomisjoni poolt toodi välja vaid üks praktika parenduskoht – tuua praktika kokkuvõtvas osas erinevad osapooled ühisesse infovälja ja millest jääks ka n-ö jälg maha.

Koostöös õppesuunajuhtide ning analüütikuga leidsime, et parim viis ühises infoväljas olemiseks on sisse viia kolmepoolne tagasiside vestlus praktika lõpuperioodil. Vestlusel osalevad õppija, ettevõtte poolne praktika juhendaja ja kutseõpetaja. Vestluse küsimustik on üles ehitatud kahele tasandile: õppija erialased oskused ja õppija üldpädevused. Samuti küsitakse vestluse lõpus ka õppija üldist rahulolu praktika kohta.

Ühisel vestlusel saab õppija tagasisidet oma teadmistele ja oskustele ning arendust vajavatele külgedele, ettevõttepoolne praktikajuhendaja kuuleb otse õppijalt ja kutseõpetajalt arvamust ettevõtte praktika võimaluste ning korralduse kohta. Vestluste lõppedes võtab kutseõpetaja kogu eriala praktika tagasiside kokku ja teeb järeldused ning ettepanekud.  Kolmepoolsest tagasisidest on saanud hea tööriist kutseõpetajale, kes saab sisendi oma töö tegemiseks: millele õppetöös rohkem tähelepanu pöörata, kuidas õppijat veelgi paremini ette valmistada praktikaks ja hilisemaks tööeluks.

Esmane piloteerimine toimus talvise praktika lõpul abikoka eriala õppijatega nende praktika kohtades. Vestlused osutusid edukaks, mõned parandused küsimustikus siiski tegime. Nüüd, kevadisel praktikaperioodil, viidi vestlused läbi juba kõigi praktikal viibinud õppijatega nende praktikakohas. Kokkuvõtted saame teha enne uut õppeaastat ja praktikaperioodi. Suurimateks võtmesõnadeks kolmepoolsel praktika tagasisidel on ühine infoväli, koostöö ja järjepidev arendamine. Usume, et sellega saame õppetööd kujundada vastavaks tööandjate pidevas muutumises olevate ootustega ja kaasa aidata oma õppijate paremale rakendumisele tööturul.

Õppeosakonna juhataja Marju Männiksaar ja analüütik Marianne Rekkaro