Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Kohanemis- ja tööõppekursuste õppijad ja nende vanemad said õiguse peretoetusetele ja puuetega inimeste sotsiaaltoetustele

15.03.2021

Vaade Astangu Keskusele

Alates 1. aprillist tekib Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses täienduskoolituse kursusel (kohanemis- ja tööõppekursustel) õppivatel lastel ja nende vanematel õigus saada riigi poolt makstavaid peretoetusi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetusi. Toetusi makstakse täienduskoolitusel osalemise korral 16.-19. aastaste laste puhul kuni õppeaasta lõpuni või lapse keskuse nimekirjast väljaarvamiseni.

Võimalikud toetused:

  • lapsetoetus;
  • eestkostetava lapse toetus;
  • üksikvanema lapse toetus;
  • lasterikka pere toetus;
  • puudega lapsele õppetoetus (puudest tingituna õppetööga seotud lisakulu);
  • puudega lapsevanemale puudega vanema toetus.

Toetuste saamise tingimuste kohta loe lähemalt Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus edastab Sotsiaalkindlustusametile kohanemis- ja tööõppekursustel osalevate õppijate nimekirja. Seejärel võtab Sotsiaalkindlustusamet nende peredega, kellel tekib õigus toetusele, ise ühendust. Amet saadab peredele teavitused pärast 1. aprilli  Sotsiaalkindlustusameti iseteenindusse ja lapsevanema e-posti aadressile. Kasulik on juba praegu Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses üle vaadata, et kontaktandmed on õiged. Nii jõuab teavitus kiiresti õige adressaadini.