Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kiusamise ennetamine Astangul

28.02.2023

tundekaardid laua peal laiali

Eelmise aasta õppijate tagasisidest selgus, et Astangul esineb õppijate omavahelist kiusamist. Ühtlasi on see jätkunud ka sellel aastal. Kuigi see protsent ei ole kõrge, siis on vaja sellele teemale tähelepanu pöörata. Mitmete uuringute kohaselt võib kiusamisele järgneda tõsiseid probleeme nii kiusatavale kui ka kiusajale ning kandub üle õppekeskkonda. Mitmed õppijad ei saa ise arugi, et tegu on kiusamisega. Kus läheb piir nalja ja kiusamise vahel? Harvad ei ole ka juhtumid kus kiusatavast saab ise kiusaja ja vastupidi.

Kõige sagedamini esineb Astangul verbaalset- ja küberkiusamist. Verbaalne on nähtav ja sellega on võimalik tegeleda koheselt. Selle eest küberkiusamine on varjatud ning seetõttu võtab kauem aega, et lahendada. Küberruumis saadetakse halvustavaid sõnumeid ja kommentaare, levitatakse ebasündsaid pilte ja videod, tehakse libakontosid jne.

Üldiselt pöörduvad õppijad oma muredega koheselt Astangu töötajate poole, kes vastavalt ka reageerivad. Õppijad on toonud välja, et õpetajad ja tegevusjuhendajad reageerivad kiusamisjuhtumitele kiiresti ning peale seda on õppijad omavahel ära leppinud. Kiusamisteemasid oleme arutanud ka õppijate esinduse koosolekul, kus kõik olid ühel nõul, et sellega tuleb tegeleda ja üksteist peab aitama. Õppeaasta algul loodi töörühm Astangu töötajatest, kes tegelevad kiusamise ennetamise ja tagajärgedega. Veebruari algul toimus koolitus töötajatele, kus õpetati märkama vägivaldset käitumist ja sellele reageerimist.

Noored ei räägi alati kiusamisjuhtumitest vanematele ega teistele lähedastele. Samas on võimalik lähedastel märgata muutuseid noore käitumises. Kiusamisvaba Kool on toonud välja märgid, mis viitavad sellele, et noor võib kannatada kiusamise all:

 • Noor ei taha kooli minna
 • Äkilised muutused käitumises: depressiivsus, kurvameelsus, lodevus
 • Väheneb usaldus kõigi vastu, noor muutub vaikseks ning sulgub endasse
 • Valetamine ja varjamine
 • Sõnumite ja telefoni varjamine, et varjata küberkiusamist
 • Tervisliku seisundi halvenemine: pidev haigestumine, söögiisu langu, pea- ja kõhuvalu jne.
 • Asjade kadumine, katkised riided

Kui Sinu laps puutub kokku kiusamisega ükskõik millises vormis, siis:

 • Jää rahulikuks
 • Loo turvaline ruum, kus saab rääkida ja kuulata
 • Väljenda selgelt, et kiusamine on lubamatu
 • Mõelge koos kuidas kiusamist peatada
 • Uuri mõne aja möödudes kuidas tal läinud on

Tasub silmas pidada, et kiusaja ei pruugi oma olemuselt olla pahatahtlik, vaid tal endal on mure, mida ta muul moel ei oska lahendada. Seetõttu on oluline tegeleda ka kiusajaga ning välja selgitada tema mure põhjus. Selleks võib olla madal enesehinnang, tähelepanuvajadus, lahendamata probleem, ta on ise kiusatav, igavus või sootuks midagi muud. Kui rahulikult arutada noorega võimalikke põhjuseid, saab teada, mis käitumise taga tegelikult peitub. Näiteks saatis üks noor häiriva sisuga e-kirju seepärast, et üks töötaja ei võtnud vastu tema sõbrakutset sotsiaalmeedias.

Lisaks Kiusamisvaba Koolile on veel palju kasulikku materjali veebis: Salliv Kool, Kiusamisest Vabaks, Peaasi, Targalt Internetis jpm. Kui noor tuleb kiusamisest rääkima, siis kindlasti teavitada sellest ka rühmajuhendajat või mõnda Astangu töötajat, kellega noorel on usalduslik suhe. Ühisel jõupingutusel saame kiusamisega tegeleda ning teha kõik selleks, et iga õppija tunneb ennast Astangu Keskuses turvaliselt ja toetatult.

/Huvijuht ja kiusamise ennetamise töörühma eestvedaja Marii Noor/