Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Karjääripäeval tutvustati tööturul toimuvat

04.02.2022

Suurel ekraanil Nublu, kes tervitab video vahendusel keskuse õppijaid.

Astangu Keskuse õppijad käivad tööhõivespetsialistide eestvedamisel ja karjääritundide raames ettevõtete külastustel. Külastuste eesmärgiks on tutvuda tööturul toimuvaga ning näha ettevõtete töötingimusi ja reaalseid tööülesandeid kohapeal. Seoses koroonaviiruse levikuga ei ole tööandjad viimasel ajal enam olnud nii avatud väliskülalisi grupiviisiliselt vastu võtma. Uus olukord on pannud tööhõivespetsialiste otsima uusi lahendusi, kuidas õppijatele tutvustada tööturul toimuvat. Seetõttu otsustati korraldada kõikidele õppijatele 14. detsembril 2021 Karjääripäev.

Päev algas saalis õppeosakonna juhataja Marju Männiksaare motiveerivate avasõnadega ning omapoolse tervitusvideo edastas õppijatele ka nublu. Seejärel jagunesid õppijad õpperühmade kaupa kolme gruppi, kus toimusid erinevad töötoad.

Kohanemiskursused kaardistasid koos Töötukassa karjäärispetsialistidega oma tugevusi ning nõrkusi ja said kaasa rääkida erinevate isikuomaduste olulisusest sobiva töö leidmisel. Tööhõivespetsialistid olid ettevalmistanud Kuldvillaku mängu, kus küsimused olid Astangu Keskuses õpetatavate erialade kohta. Õppijad said rühmade kaupa oma teadmisi proovile panna ning uusi teadmisi ammutada, et kevadel oleks sobiva erialavaliku tegemisel lihtsam otsus langetada.

IT suuna õppijad kohtusid Töötukassa juhtumikorraldajatega, kes tutvustasid Töötukassa pakutavaid toetusi ja teenuseid. Õppijad said ülevaate milliseid võimalusi on neil võimalik kooli lõpetades kasutada ning mis toetaksid neid sobiva töökoha leidmisel. Lisaks rääkis Skype vahendusel Astangu Keskuse vilistlane Indrek Kaigas, kes praegu töötab Alexelas klienditoespetsialistina, oma praktika- ja töökoha leidmise kogemustest: hirmudest, mis teda valdasid ja takistustest, mida tuli ületada. Aga kõige enam julgustas ta praeguseid õppijaid vastu võtma väljakutseid ning usaldama Astangu Keskuse spetsialiste ja tegema nendega koostööd.

IT õppijate viimase ettekande tegi Bolti juht Martin Villig, kes tutvustas õppijatele kiiresti arenevat start-upi maailma ja andis ülevaate Bolti arengusuundadest lähitulevikus. Oma ettekandes julgustas Martin Villig õppijaid alustama lihtsamatel ametikohtadel ning ennast oma oskuste ja teadmistega tõestades karjääriredelil ülespoole pürgima. Õppijate küsimuste esitamise aktiivsusest võib järeldada, et Martin Villigu ettekanne oli kahtlemata huvitav ja inspireeriv.

Tööõppekursused, Tahan Tööle rühm ning kutseõpe moodustasid kolmanda grupi õppijatest, kes osalesid Karjääripäeva tegevustes. Nende päev algas Töötukassa karjäärispetsialistide läbiviidava töötoaga, mille raames arutleti tööelus oluliste isikuomaduste teemal ja kaardistati õppijate tugevusi ning nõrkusi. Õppijatele jagas oma kogemust töötaja ja tööandja vaatest Keila Ehituspood, kus klienditeenindajana töötab endine Tahan Tööle rühma õppija Ain. Ain sooritas 6-nädalase praktika Keila Ehituspoes ning talle tehti praktika eduka sooritamise järgselt tööpakkumine. Kursuse lõpetades asus Ain Töötukassa pakutavate toetuste ja teenuste abiga tööle Keila Ehituspoodi.

Lisaks keskuses kohapeal toimunud tegevustele, said õppijad varem salvestatud video vahendusel osa trükikoja K-Print tegevustest. Endine Astangu Keskuse kaitstud töö klient Ergo töötab trükikojas transporttöölisena ja videos tutvustas ta oma tööülesandeid.

Olukord maailmas nõuab kohanemist ja uute lahenduste leidmist, seetõttu sai korraldatud ka Karjääripäev, mis sai osalejatelt positiivset tagasisidet.

/Tööhõive- ja sotsiaaltöö talituse juht Minni Rahuoja/