Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kaitstult tööle

07.02.2022

Kaitstud töö klient toetumas prügikonteineri najale ning naeratamas kaamerasse näidates käega pöial üles märki

Juba aastaid ei räägita Eestis ja Euroopas töö- vaid tööjõupuudusest. Võib väita, et kõik, kes soovivad tööd teha, on endale töö leidnud ja liikumine käib pigem töökohtade vahel. Tänu muutunud mõtteviisile ja vajadusele, on hakatud üha rohkem palkama erivajadusega inimesi. Siiski ei ole kõik valmis kohe suunduma tööle ja vajavad pikemat harjumist. Mõned ei jõua tavatööle kunagi, aga siiski soovivad tööd teha ja panustada sellega ühiskonda. Selle võimaluse annab kaitstud töö. 

Astangul loodi esimene töötuba 2007. aastal õpilastele, kes ei suutnud tervislikel või mõnel muul põhjusel peale õpinguid tööle asuda. Peale väikest pausi avati 2009. aastal kaitstud töö uuesti. Kui alguses katsetati lihttööga, siis peagi lisandus puutöö ning veelgi hiljem käsitöö ja keraamika. 2016 aastast pakume teenust läbi Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatava Pikaajalise Kaitstud töö hanke, 28-le inimesele. Töötoad on suunatud puuduva töövõimega erivajadusega inimestele, kes suudavad ja tahavad teha tööd, kuid ei ole valmis või suutelised seda tegema seda tavatingimustes.

Teenus on jagatus 3 etappi:

  • I etapp – katseaeg ja kohanemine. Nelja kuu vältel saab töötuppa suunatud inimene kohaneda, katsetada erinevaid töid ning jõuda endas selgusele, kas ta ikka soovib tööd teha. Juhendajad hindavad võimekust, oskuseid, iseseisvat toimetulekut  ja motivatsiooni. Etapi lõpuks otsustatakse, kas jätkatakse II etapis või suunatakse inimene mõnele muule sobilikule teenusele
  • II etapp – juhendamisel töö tegemine. Töö toimub neljal päeval nädalas ja viiel tunnil päevas. Juhul, kui areng ja võimekus on suur, hakatakse tegelema tavatöökohtade otsingu ja kandideerimisega
  • III etapp – töötamine avatud tööturul koos kaitstud töö juhendaja pakutava toega. See etapp on võimalus võimekamatele klientidele, paraku enamik töötoa töötajatest siia ei jõua.

Suurim erinevus tavatöökohtadega kaitstud töö puhul on erivajadusega inimeste võimekusega arvestamine ning pidev juhendamine. Kõikides töötubades on oma juhendajad, kes õpetavad, jälgivad ja kontrollivad tehtud tööd. Tööde valikul lähtutakse iga konkreetse inimese oskustest ja võimetest, pakkudes talle jõukohast tööd talle sobilikus tempos. Võimete arendamiseks üritatakse õppida ka raskemaid töid ning kasvatada töötamise kiirust. Kõige olulisem on see, et töötaja suudab ise tulla tööle, orienteerub ajas ja ruumis, saab hakkama igapäevatoimingutega ning suudab ja tahab teha tööd. Siiski tegu ei ole päevakeskusega ja seetõttu peab töö viljakas nii kvantiteedi, kui ka kvaliteedi osas. Töödest eelistatakse allhanke ja tellimustöid, omatoodangut toodetakse lattu siis, kui muudest töödest jääb selleks aega.

Valmis tooteid müüakse erinevatel laatadel, Astangu müügisaalis ja Facebookis. 2022. aasta alguses on avamisel ka e-pood Head Asjad Astangult.  


Edulugu

Töötubade 2021. aasta edulooks on puidutöötoast III etappi siirdunud Sten. Sten on õppinud kutsekoolis, kuid siiski erialasele tööle ei sobinud. Ta töötas töötoas 2 aastat ning on alati oma eesmärgiks pidanud tööle minekut. Aktiivsem tööotsimine algas eelmise aasta augustis. Kuigi kandideerimised viisid tihti ka proovipäevadele, siis lepinguni kahjuks ei jõutud.

Septembri lõpus aga andis Astangu pikaajaline partner K-Print teada, et nad otsivad töömahu suurenemise tõttu transporttöölist, kelle ülesanne on seadmete ja töölaudade juures prügikastide tühjendamine, materjalide transport ja muud vajalikud lihttööd. Kuna Sten sobis kirjelduse põhjal antud tööle, lepitigi kokku vestlus ja proovipäevad. Kui esimesel proovipäeval oli kaasas Astangu poolne juhendaja, siis  teisele proovipäevale läks Sten juba üksi. Hoolimata tööandja kõhklustest sõlmiti oktoobri alguses katseajaga leping. Kuigi tööülesanded ise on Stenile jõukohased, siis talle on keeruline ise jälgida ja otsustada, kus parasjagu tema abi vaja on. Samuti on tööpäevad pikad ja graafiku alusel. Siinkoha on palju abi III etapist, kus töötoa juhendaja nii telefoni teel, kui ka kohapeal saab käia abiks ja nõustamas.

Protsessi on kaasatud ka Steni vanemad, kes saavad omalt poolt aidata ja selgitada, kui midagi pole päris nii nagu vaja. Õnneks on K-Print juba varem palganud erivajadusega inimesi ja teavad probleeme, mis võivad ette tulla. Nii  on suhtlemine tööandajaga olnud tihe ning seni on kõikidest probleemidest üle saadud. Kui veel detsembri alguses ei olnud tööandja kindel Steni jätkamises, siis veebruari keskpaigaks saame teada, kas katseaeg on edukalt läbitud.

Soovitame kaitstud tööd kõigile puuduva töövõimega inimestele, kes ei ole tööd leidnud või on pikalt tööturult eemal olnud. Võimaldame proovida turvalises keskkonnas erinevaid töid, harjutada tööl käimist ja töö tegemist ning võimalusel aitame ka leida tööd tavatöökohtadel.