Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kaitstud töö muutuste tuules

20.06.2022

Kaitstud töö klient toetumas prügikonteineri najale ning naeratamas kaamerasse näidates käega pöial üles märki

Eelmises lähedaste infokirjas kirjeldasime kaitstud töö teenust. Kuna teenust hangitakse 1 aastaste lepingute alusel, siis 2022. aasta on toonud kaasa väikesed muutused.

Uus leping algas väikese viivitusega märtsikuust. Kui seni oli III etapp ainult neile klientidele, kes liikusid avatud tööturule, siis alates selle aasta märtsist otsustati II etapp piirata ajaliselt 3 aastaga ning kõik, kes on olnud seal kauem, viiakse automaatselt üle III etappi. Kui seni oli III etapp mõeldud neile, kes siirdusid avatud tööturule, siis nüüd saab III etapis olla ka kaitstud töö teenuse osutaja juures.

Kuigi tegu on näiliselt kosmeetilise teenuse struktuuri korrigeerimisega, siis selle käigus vähenes oluliselt teenuseosutajatele makstav tasu,  mis pingestab teenuse osutaja niigi väikest eelarvet. Samuti on selgunud, et senisel moel lõpetatakse kaitstud töö teenus 2023. aasta lõpuks ning praegune pikaajalise kaitstud töö teenus ja erihoolekandeteenusena toetatud töötamise teenus soovitakse sulatada üheks teenuseks.

Hetkel ei ole teada, mis saab erihoolekandeteenuseid mittesaavatest klientidest. Soov Sotsiaalministeeriumil neile siiski mingil moel töötamist võimaldada on olemas, kuid kas ja mis viisil, seda hetkel veel ei tea. Loodame, et teenuse jätkumise osas saabub selgus 2022. aasta jooksul.


Mis on aga saanud Stenist?

Sten on Astangu töötubade 2021. aasta edulugu. Eelmise aasta septembris asus ta tööle K-Printi ning läks teenuse III etappi. Kui tööle kandideerimine ja saamine käis ladusalt, siis kohanemine võttis päris kaua aega. Kuigi töötoad on oma töö organiseerinud võimalikult tavatöö sarnaselt, on meil siiski üks tööpäev nädalas vähem ja ka ülejäänud päevad lühemad. K-Prindis on aga 12-tunnised vahetused graafiku alusel. Samuti ootab tööandja töötajalt iseseisvust ja paindlikkust.

Esimestel kuudel käis juhendaja töökohal päris tihti tööd õppimas koos Steniga. Kõige raskem oligi Stenil just ise märgata, mida on vaja teha ning oskus panna töid tähtsuse järjekorda. Teiseks mureallikaks oli Steni tervis, sest hakkas tulema haiguspäevi. Kohapeal käies ja tööandjaga suheldes suurenes ebakindlus, kas Sten ikka sobib kohale. Kuna aasta lõpp oli kiire aeg ja abikäsi vaja, siis tõehetk pidi saabuma jaanuari alguses. Õnneks aga Sten harjus ning kui jaanuaris taas kokku saime,  otsustati lepingut jätkata.

Vaiksem aeg aasta alguses tuli kasuks ka kohanemisele. Juhendamisvajadus töö osas vähenes oluliselt. Ainukeseks takistavaks teguriks Steniga teenuse lõpetamisel olid senimaani esinevad haiguspäevad. Püüdsime aru saada, kas nende haigestumiste taga on Eestile omane kehv suusailm või Steni väsimus-tüdimus. Nii oli ta III etapis kuni aprilli lõpuni, selleks ajaks oli selge, et töökoht sobib ning ka ilmade paranedes terviseprobleemid vähenesid.

Viimase kohtumise Steniga tegime 29. mail ning vabastasime koha uuele kaitstud töö kliendile. Siiski toonitasime nii tööandjale, kui ka kliendile endale, et Astangu on alati alles, kui peaks vaja olema ning meie poole saab alati pöörduda. Seni pole seda aga vaja olnud ja loodame, et K-Print on Steni näol saanud endale tubli ja pikaajalise töötaja.   

/Kaitstud töö talituse juht Margus Koolme/