Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Juhised õppijatele ja klientidele keskuses viibimisel

01.09.2021

Keskusesse tulles kanna maski

Astangu Keskuses hoolitseme kõik selle eest, et oleme ise terved ja hoiame teisi tervena. Seda ootame ka Sinult.

 • Oled meie keskusesse oodatud tervena ja haigusnähtudeta (köha, nohu ja palavik).
 • Kanna maski kõikides keskuse üldkasutatavates ruumides ja seda ka siis, kui oled vaktsineeritud. Üldkasutatavad ruumid on õpilaskodu, puhkenurgad, nõupidamiste ruumid, koridorid, WC-d.
 • Keskusesse sisenedes desinfitseeri või pese käed.
 • Suhtle keskuses olles üksnes oma rühmakaaslastega ning majas ringi liikudes hoia teistega distantsi.
 • Arvesta sellega, et keskus teostab pistelist kehatemperatuuri mõõtmist kontaktivaba termomeetriga.
 • Keskus korraldab vaktsineerimise nendele õppijatele, kes ei ole veel jõudnud ennast vaktsineerida. Vaktsineerimata inimestel palume hoolikalt järgida kõiki täiendavaid meetmeid vältimaks enda ja teiste haigestumist.
 • Väga oluline on, et vähimagi haigestumise kahtluse korral õppetöös või õpilaskodus viibimise ajal ja lähikontaktsena oleksid valmis tegema keskuses COVID-19 antigeeni kiirtesti.

Õppetöö

 • Õpperuumides maski kandma ei pea. Maski pead ette panema siis, kui õpetaja või õppetöö läbiviija seda vajalikuks peab.
 • Võib juhtuda, et õppetöö raames lähed mõnda teise asutusse. See võib olla ettevõtte külastus, praktika, tööharjutused, vaba aja tegevused vms. Sellisel juhul pane tähele selle asutuse poolt kehtestatud piiranguid ja nõudeid. Nende täitmise eest vastutad ise.
 • Õppijate huvitegevus võib toimuda nii siseruumides kui õues vastavalt huvitegevuse juhendaja otsusele. Kui huvitegevus toimub siseruumides, pead maski ette panema.
 • Õpilaskodu puhkeruumis aega veetes pead kandma maski. Õhtusel ajal saad osa võtta sporditegevustes saalis, kui sellisel juhul pead samuti kandma maski. Kui elad õpilaskodus, siis sõpradega veeda aega õues jalutades ja suheldes.
 • Sööklas toimub toitlustamine grupiti ja graafiku alusel, mille saad rühmajuhendaja käest. Enne sööklasse sisenemist pane ühekordsed maskid selleks ettenähtud prügikasti ning pese hoolikalt käed. Järjekorda minemisel vaata põrandale asetatud märgiseid, need aitavad hoida teistega õiget vahemaad. Söö ainult oma õpperühma laua taga.

Haigestumine või selle kahtlus

 • Kui mõnel õppijal tekivad haigustunnused õppetöö või õpilaskodus viibimise ajal või on lähikontaktne, pakutakse õppijale COVID-19 antigeeni kiirtesti tegemise võimalust.
  • Negatiivse vastuse korral saab õppija jätkata õppetööga ja keskuses edasi viibida ning jätkama kiirtesti tegemist iga 48 tunni järel kokku 10 (kümne) kalendripäeva jooksul.
  • Positiivse vastuse korral võtab keskus viivitamatult ühendust õppija lähedase või eestkostjaga ning õppija peab minema koju. Koju jõudes peab õppija või tema lähedane ühendust võtma oma perearstiga ja tegema esimesel võimalusel ametliku testi. Selle tulemusest peab õppija või tema lähedane/eestkostja teavitama rühmajuhendajat esimesel võimalusel.
  • Lähikontaktis olnud õppijad ja töötajad, kes keelduvad kiirtesti tegemisest, peavad minema kümneks päevaks koju karantiini. Keskusel ei ole kohustust korraldada kaugõpet karantiinis olevale õppijale.  
 • COVID-19 haigusjuhtumi korral selgitab keskus välja lähikontaktis olnud inimesed.

Rehabilitatsiooniteenused

 • Rehabilitatsiooniteenust läbiviival keskuse töötajal on õigus nõuda:
  • vähimate haigustunnustega rehabilitatsiooniteenuse kliendi lahkumist keskusest ning teenuse osutamise lõpetamist;
  • rehabilitatsiooniteenuse kliendi poolt maski kandmist kogu teenuse kestuse jooksul. Juhul, kui klient ei ole nõus maski kandma, on keskuse töötajal õigus teenuse osutamine lõpetada.
 • Rehabilitatsiooniteenuse kliendil on soovi korral võimalik teha keskuses COVID-19 antigeeni kiirtest enne kokkulepitud teenuse algust.
 • Keskuse õpilaskodus ööbimisega viibiv rehabilitatsiooniteenuse klient peab tõendama nakkusohutust. Nakkusohutust on kliendil võimalik tõendada:
  • vaktsineerimispass;
  • läbipõdemise tõend;
  • mitte rohkem kui 72 h tagasi tehtud PCR-test;
  • mitte rohkem kui 48 h tagasi tehtud COVID-19 antigeeni kiirtest.
 • Rehabilitatsiooniteenuse klient on kohustatud teavitama keskuse kontaktisikut oma haigestumisest COVID-19 viirusesse viivitamatult.

HOIA ENNAST JA TEISI TERVENA!