Prindi lehekülg

Juhised lapsevanemale HEV õpilase koduõppe korraldamisel

25.03.2020

Vihikusse kirjutatud päevkava

Haridusliku erivajadusega õpilase koduõppe korraldamisel on väga oluline õpetajate ja tugispetsialistide pidev tugi, kuid suur roll ja vastutus jääb siiski lapsevanema kanda. Astangu Keskuse eripedagoogid koostasid juhised lapsevanematele, kuidas aidata ja toetada noort kodus õppimisel. 


Juhised

 • Tegelege võimalusel ÜHE õppeainega päevas, mitme õppeaine puhul alustage lihtsamast.
 • Koostage päevaplaan (vt lisa 1), et tekiks kodus olles kindel rutiin, mis aitab päevas orienteeruda ja õppija teab, mida temalt oodatakse.
 • Igapäevaelu oskuste õppe puhul pange tähele järgnevat:
  • leppige kokku 1 kindel ülesanne, nt elutoa koristamine;
  • arutage läbi, mis ootused teil ülesande suhtes on ja pange need järjekorras samm-sammult kirja, nt 1. asjade korrastamine, 2. tolmu võtmine riiulitelt/ aknalaualt/ diivanilaualt, 3. vaiba kloppimine, 4. põranda pühkimine/ pesu jne;  
  • kui teete koos - jagage tegevused konkreetselt, kes mida teeb;
  • määrake ajaline piirang, nt elutoa koristamiseks on aega 2h, kell 11 peab olema valmis. Vajadusel kasutage taimerit, liivakella vms;
  • leppige kokku töö lõpetamine, nt õppija annab teada kui töö valmis, arutlege koos kas ja mis õigesti/ valesti/ uuesti. Kui ei ole võimalik kohene tagasiside, lase õppijal lõpptulemus üles pildistada, kirjutada vms;
  • pidage päevikut, mis ülesanne päeva jooksul ära tehakse. Vajadusel/võimalusel pildistage tehtud tööd. See aitab õppijal mõista oma töö tulemust ja tunda hea soorituse korral eduelamust.
 • Kuulake ja arvestage kõikide osapoolte arvamusega, ärge suruge enda mõtteid ja soove peale! Paluge põhjendada/ selgitada teatud tegevuse eesmärke või takistusi, et olukorda paremini mõista. 
 • Lõpetage päev aruteluringiga - nt küsige igalt pereliikmelt, mis oli parim hetk nende päevas. Mis tuli hästi välja, mida muudaksin?
 • Kasuta aega paindlikult, mõni päev on parem kui teine, kõike korraga ei peagi jõudma. Olge üksteisele toeks ja arvestage, et igaüks kohaneb olukorraga omas tempos.
 • Kui mingi ülesanne veel õppijal hästi välja ei tule (nt toa koristamine), siis sel juhul koostada mõistekaart, kuhu kirja panna väikesed tehtavad sammud (mõtted, ideed), mida ta saaks eesmärgi saavutamiseks ette võtta (pühin tolmulapiga ka kapi pealt, panen oma riided riidekappi, mitte tooli peale).
 • Kui õppija on suutnud nädala jooksul edukalt päevaplaanist kinni pidada, siis võite tema eduelamust tähistada ja motivatsiooni premeerida mõne õppija lemmiktegevuse või sooviga (15 min rohkem ekraaniaega, ühine lauamäng, filmiõhtu, ühine jalutuskäik vms).
Päevakava - mida keegi kodus teeb?
 • Koostöös õppijaga kirjutage/joonistage/kleepige/printige päevaplaan ja paigutage see teie kodus nähtavale kohale.
 • Pange paberile kirja /joonistage /kleepige õppija ülesanded või tegevused kodus koos kellaaegadega. Võite teha ka terve pere päeva- ja ülesannete plaani.
 • Võib ilmneda, et iga pereliige leiab, et teeb enda arvates kõige rohkem töid või tal on kõige suurem vastutuskoorem võrreldes teistega, kuid kui asjad kirja panna saab kõikidele pereliikmetele selgeks, kes mida täpselt teeb ning mis ülesandeid omavahel jagada.
 • Arutage milliste ülesannete juures saaks keegi abiks olla. 
 • Lisa päevaplaani õppijale jõukohased ja tehtavad tegevused ning anna võimalusel kohe tagasisidet, kuidas tal ülesanne välja tuli.
 • Õpimotivatsiooni ja keskendumisvõime erkuse tagamiseks, suuna õppija tegema õppetööst aktiivpause (kõnni kõik toad läbi, mine too ajaleht postkastist, viska palli korvi, kuula mitu lindu laulab õues jms) või kombineerige neid igapäevaoskustega (nt pesu kuivama panek), et õppijal oleks võimalus istuva asendi asemel liigutada.
 • Lõika, kleebi, joonista pilte, kui õppija lugemisoskus pole kõige parem.
 • Olge mängulised ja rõõmsad.

Lisaks:

 • Kui mingi ülesanne veel õppijal hästi välja ei tule (nt toa koristamine), siis sel juhul koostada mõistekaart, kuhu kirja panna väikesed tehtavad sammud (mõtted, ideed), mida ta saaks eesmärgi saavutamiseks ette võtta (pühin tolmulapiga ka kapi pealt, panen oma riided riidekappi, mitte tooli peale).
 • Kui õppija on suutnud nädala jooksul edukalt päevaplaanist kinni pidada, siis võite tema eduelamust tähistada ja motivatsiooni premeerida mõne õppija lemmiktegevuse või sooviga (15 min rohkem ekraaniaega, ühine lauamäng, filmiõhtu, ühine jalutuskäik vms).

Päevakava näidis (.doc)

Ideid ja mõtteid saad veel: