Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Erivajadusega üliõpilaste stipendium

26.01.2022

Haridus- ja Noorteameti logo

Erivajadusega üliõpilastel on võimalik taotleda stipendiumi kõrghariduse õpingute toetuseks. Stipendiumi andmise põhimõtted on toodud haridus- ja teadusministri määruses nr 37 „Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord“

Stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60-510 eurot kuus.

Stipendiumi maksmine toimub vastavalt haridus- ja teadusministri määruses kehtestatud tingimustele:

  • stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe ning doktoriõppe üliõpilasel, kes vastab järgmistele tingimustele: ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või ta viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks;
  • ta õpib täis- või osakoormusega õppes (sh akadeemilisel puhkusel viibijad, kes osalevad õppetöös);
  • ta on erivajadusega.

Stipendiumi saab taotleda kaks korda õppeaastas: septembris ja veebruaris. 2021/2022 õppeaastaks taotluste esitamise tähtaeg on 20. septembril 2021  ja 21. veebruaril 2022.

Taotlus tuleb esitada läbi elektroonilise taotluskeskkonna: https://taotlused.edu.ee/. Taotlusvoor avatakse kuu aega enne taotlustähtaega.

Täpsemat informatsiooni leiab Haridus-ja Noorteameti veebilehelt

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi kontaktisikuks Haridus- ja Noorteametis on Liis Uulman (e-mail: [email protected] , tel 699 9395).