Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Eelmise aasta lõpetajate aktiivsusmäär on 90%

10.02.2020

Ratastoolis prille kandev mees vaatab naerul näoga arvutit.

Astangu Keskuses peetakse oluliseks seda, et iga lõpetanu osaleks oma võimetele vastavalt ühiskonnaelus. Seetõttu helistavad tööhõivespetsialistid igal sügisel viimase kahe aasta lõpetanutele, et selgitada välja nende käekäik elus ning hõivatus tööturul.

Kokku lõpetas 2019. aastal Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse 73 õppijat ning nende aktiivsusmäär on oktoobrikuu seisuga 90%. Sinna hulka kuuluvad kõik need lõpetajad, kes on mingil moel aktiivsed - töötavad avatud tööturul, osalevad kaitstud töö teenusel, osalevad tööturuteenustel, õpivad, osalevad erihoolekandeteenustel, käivad päevakeskuses või on muul viisil aktiivsed.

Järgnevalt on toodud ülevaade tööõppe, kutseõppe ja kohanemiskursuste lõpetanute rakendumisest eelkõige avatud tööturul.

Tööõppekursuste õppijatest töötavad avatud tööturul  56,25% (puhastus- ja koduteenindus, pagar-kondiiter, IT-klienditugi). Kokku lõpetas 16 õppijat, kellest 9 asusid tööle avatud tööturule, 8 neist oma varasemasse praktikabaasi. Õppijad töötavad järgnevatel ametikohtadel: koristaja, pakendaja, nõudepesija, pagar, abikokk, saalitöötaja, tehnilise toe spetsialist.

Kutseõppekursuste õppijatest töötavad avatud tööturul  57% (abikokk, tarkvaraarendaja, bürootöö, tisler). Kokku lõpetas 21 õppijat, kellest 12 asusid tööle avatud tööturule, 7 neist oma varasemasse praktikabaasi. Nad töötavad järgnevatel ametikohtadel: karkassikoostaja ja abitööline, ehituse abitööline, abikokk, koristaja, IT klienditugi, kodulehtede valmistaja, administraator, pakkija, klienditeenindaja. 4 õppijat on asunud edasi õppima.

Kohanemiskursuste õppijatest töötavad avatud tööturul  11% (KP, KT, KA, KE I, KE II, „Tahan tööle“). Kokku lõpetas 36 õppijat, kellest 4 asusid tööle avatud tööturule, 2 neist oma varasemasse praktikabaasi. Nad leidsid töö postikulleri, tegevusjuhendaja, kojamehe ja laadijana. Nii nagu nimigi viitab, on kursused mõeldud õppijale oma soovides, oskustes ja võimalustes selguse saamiseks. Lõpetanutest 22 õppijat asus edasi õppima, neist 17 Astangul. 

Need lõpetanud, kes avatud tööturule ei jõudnud, on leidnud omale muu sobiva rakendumise, näiteks õpingute jätkamise, erihoolekande- või rehabilitatsiooniteenuse, osalemise mõnes projektis või tööturuteenusel. Osad ootavad omale sobiva teenuse järjekorras.

Tööhõivespetsialistid pakuvad lõpetanutele jätkutoetust. Samuti pakuvad jätkutuge keskuse tugispetsialistid juhul, kui see on õppijal tegevuskavas eesmärgina kirjas. Hetkel soovisid abi 3 lõpetanut – tisleri kursuse lõpetanu uue kooliga suhtlemisel, abikoka eriala lõpetanu tööalast nõustamist, bürootöö lõpetanu töökoha leidmisel. Ülejäänud lõpetanud praegu eraldi tööhõivespetsialisti tuge ei vaja. Kui Astangu vilistlastel on elus probleemid, mis vajavad lahendamist, on võimalus pöörduda keskuse tugispetsialistide poole läbi tööalase või sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse.