Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Direktori kõne õppeaasta avaaktusel

30.08.2021

Keskuse direktor peab kõnet õppeaasta avaaktusel

Head õppijad ja teie lähedased, lugupeetud minister, head töökaaslased.

Täna on Eestis väga märkimisväärne päev. Esmalt muidugi sellepärast, et algab uus õppeaasta Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses. Õppeaastaid on keskuses kogunenud juba üle kahekümne viie, mille raames oleme saanud tegeleda kutserehabilitatsioonile toetuva õppetööga. Ja mul on väga hea meel, et saame seda kogemust pakkuda jätkuvalt teile, head õppijad.

Teiseks, on suur päev, kuna täna püütakse Eestile valida Riigikogus uut presidenti. Kas president just täna valituks saab, ei oska öelda, kuid kui ta ei valita täna, siis küll ta üks korda valitakse.

Aga miks on uue presidendi otsingud tänasel päeval meile oluline? On mitmeid põhjusi, kuid üks põhjus on, et president on paljudele kui tarkuse kehastus ja patroon. Kõik meie presidendid on väärtustanud haridust ja õppimist, sest uued teadmised ja oskused annavad inimesele juurde vabadust ise rohkem hakkama saada. Nii saab igaüks meist liikuda iseseisvama elu suunas. Seega on tore kokkulangevus, et kaks sündmust - meie õppeaasta algus ja presidendi kui tarkuse kehastuse valimised riigikogus - toimuvad täna.

Meie varasem president Toomas Hendrik Ilves on tõdenud: õppimine on siiski avastusi täis lõputu uurimisretk. Selle tulemus ei ole päriselt pärale jõudmine, vaid pidev, otsekui künkalt künkale, järjest kõrgemale ronimine.

Ehk lihtsustades öeldes: selleks, et elus edasi jõuda, et elus oleks parem ja kergem hakkama saada, tuleb pidevalt õppida.

Seega, hetkel algab teie õppimise uurimisretke järgmine etapp Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses, kus uute teadmiste ja oskuste omandamiseks peate ronima künkalt künkale, järjest kõrgemale.

Head õpilased ja teie lähedased. Te ei pea üksi haridusmaastikul ronima. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses on igale õppijale toeks tugivõrgustik kogenud rühmajuhendajate, õpetajate, terapeutide, tööhõivespetsialistide, sotsiaaltöötajate ja teiste abistajatega. Kõik nad pakuvad teile tuge elulistes ja õppetööga seotud küsimustes. Meie keskuses ronitakse oskuste ja teadmiste omandamiseks künkalt künkale kõik koos.

Ja nüüd algavast õppeaastast.

Kahjuks levib endiselt COVID-19 viirus. See seab teatud piirangud meie õppetööle. Piirangud on vajalikud selleks, et kaitsta vaktsineeritud ja mittevaktsineerituid õppijaid ja töötajaid haigestumast ning ka algaval õppeaastal õnnestuks õppetööd läbi viia nii, et täies ulatuses kaugõppele üle ei pea minema.

Et õnnestuksime, peame kõik ühiselt piirangutest kinni pidama. Selleks:

  1. jälgime oma tervist ja haigena keskusesse ei tule;
  2. peame kinni hajutatuse reeglitest keskuses, katsume peamiselt suhelda hetkel ainult oma rühmaliikmetega;
  3. kanname üldkasutatavates ruumides maski ning kui õpetaja peab vajalikuks, ka klassiruumis;
  4. desinfitseerime ja peseme oma käsi vähemalt keskusesse tulles ja sööma minnes;
  5. keskuses viibides haigeks jäämise kahtlustuse korral teeme COVID-19 antigeeni kiirtesti.

Kõiki piiranguid siinkohal ei jõua välja tuua, kuid kõiki piiranguit tutvustavad teile rühmajuhendajad.

Astangu Keskuses soositakse vaktsineerimist ja selleks loome soodsad võimalused nende töötajate ja õppijate vaktsineerimiseks, kes veel ei ole jõudnud ennast vaktsineerida. Kui õpilane või töötaja ennast vaktsineerida ei saa, siis keskus püüab kaitsta teid täiendavate meetmetega koroonaviirusesse nakatumise eest.

Loodan, et peame ühiselt kinni keskuses kehtestatud piirangutest ja soovitustest, nii saab kontaktõpe keskuses püsivamalt jätkuda.

Mis siis ikka. Aeg on asuda uuele õppimise uurimisretkele. Hakkame ühiselt liikuma õppija sihtide suunas. Et sellel teel oleks rõõmu ja suudaksime ületada raskusi, peab õppetöö rajanema usaldussuhtel keskuse töötajate, õppijate ja lastevanemate vahel. Ainult nii, koostöös, saavutame positiivseid tulemusi uute oskuste ja teadmist omandamisel, millest on abi iseseisvamas tulevikus. Usun, et meil saab olema tore ja asjalik koostöö. Olgu tulevik meile kõigile helgem.

Head õppijad, lähedased, minister, kaastöötjad, soovin teile sõbralikku, hoolivat ja huvitavat õppeaastat.

Olgu see õppeaasta tegus.

Elagu õppimine kui pidev uurimisretk!

Direktor Kert Valdaru

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo peab avakõnet

Rühmajuhendajad reas

Laulja Emma-Johanna Lepasoo esitab pala klaveril