Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Direktor Kert Valdaru õppeaasta alguse tervitus

01.09.2022

Direktor Kelt Valdaru puldi taga kõnet pidamas. Kõrval seisab Eesti lipp ning näha hulk saalis istuvaid õppijaid.

Head õppijad, lapsevanemad ja lähedased, lugupeetud minister, head töökaaslased.

Täna on märkimisväärne päev. Täna on tarkusepäev. Täna algab uus õppeaasta. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses saab alguse lausa 27. õppeaasta. Oleme saanud keskuses tegeleda kutserehabilitatsioonile toetuva õppetööga Sotsiaalministeeriumi haldusalas alates 1995. aastast. Selle aja jooksul oleme õpetanud, pakkunud rehabilitatsiooni teenust ja loonud koos paremat elu tuhandetele inimestele. Mul on väga hea meel, et saame seda kogemust jätkuvalt pakkuda.

Head õpilased, lapsevanemad ning lähedased. Et teil oleks lihtsam Astangu Keskuse elus aru saada ja sisse elada, avan teile nüüd mõningaid tahke keskuse toimimisest ja väärtustest.

Käesoleval 2022/2023. õppeaastal asub keskuses teadmisi ja oskusi omandama üle 140 inimese. Osad õpivad kohanemiskursustel, osad tööõppekursustel või kutseõppes. Mitmed saavad oskusi juurde keskuse kaitstud töö tubades.

Me oleme väga rahul, et Astangu Keskust usaldatakse üle kogu Eesti ning ka Eestist väljaspool. Rohkem kui 50% õppijates on tulnud keskusesse väljastpoolt Tallinna ja Harjumaad. Tuldud on näiteks Narvast, Jõhvist, Tartust, Võrust Pärnust, Haapsalust, Saaremaalt.  

Head õppijad, teil on hea võimalus järgnevatel kuudel saada endale sõpru üle  Eesti. Kasutage seda võimalust kohe kindlasti, sest sõbrad on siin ilmas üheks suurimaks väärtuseks.

Head sõbrad, meie keskel alustab õpinguid ka sõjapõgenik Ukrainast. Näidakem ka talle, milline on Eestimaa sõprus inimestesse, kes soovivad elada vabas riigis, vabade mõtete ja teadmiste keskel. Hoiame ja toetame teda, et ta tunneks end turvaliselt meie kultuuriruumis.

Meil Eestis on vedanud. Meie saame minna kooli, kui Ukrainas peavad lapsed jätkuvalt minema pommivarjendisse. Kurjuse ees ei tohi sulgeda silmi. Ärme unusta sõpruse nimel, mis toimub Ukrainas.  Aitame ukrainlasi edasi ka Astangu Keskuse väliselt, igaüks nii nagu suudab ja jaksab, kes heade sõnade, kes mõtete, kes tegudega.

Sõprus on väga oluline osa Astangu keskusest. Kõik töötajad ja õppijad seisavad siin ühiselt selle eest, et kius ja pahatahtlikus ei astuks sisse keskuse uksest.

Me seisame selle eest, et siinne keskkond oleks sõbralik. Et õpetajad ja õpilased oleks omavahel sõbralikud. Et sõbralikkus ja tahe säiliks ka uute teadmiste ja oskuste omandamise suhtes.

Head õppijad, lapsevanemad ja lähedased.  Astangu keskuse töötajad väärtustavad peale sõpruse veel iseenesest mõistetavalt haridust. Me oleme oma elu pühendanud teiste õpetamisele, et viia tarkust rohkemate inimesteni Eestis. Sest uued teadmised ja oskused annavad inimesele juurde vabadust ise paremini hakkama saada. Nii saab igaüks meist liikuda iseseisvama elu suunas.

Olen varasematel õppeaasta avaaktustel tsiteerinud meie kunagist presidenti Toomas Hendrik Ilvest. Teen seda ka sel aastal, sest tema öeldu ei ole kaotanud päevakajalisust ning häid asju ja tarkust ei maksa unustada, vaid teatud aja tagant ikka ja jälle meelde tuletada. Toomas Henrik Ilves on tõdenud: õppimine on siiski avastusi täis lõputu uurimisretk. Selle tulemus ei ole päriselt pärale jõudmine, vaid pidev, otsekui künkalt künkale, järjest kõrgemale ronimine.

Seega, et elus edasi jõuda, et elus oleks parem ja kergem hakkama saada, tuleb pidevalt õppida.

Head õppijad,  hetkel algabki teie õppimise uurimisretke järgmine etapp Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses. Uute teadmiste ja oskuste omandamiseks peate ronima künkalt künkale, järjest kõrgemale. Ja kui ka vahest kukute, siis pole hullu miskit, iga kogemus on vajalik selleks, et pürgida edasi kaugemale, õppida end paremini tundma, et anda järgmisel korral endast taaskord parim.

Head õppijad, lapsevanemad ja lähedased. Te ei pea üksi haridusmaastikul ronima. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses on igale õppijale toeks tugivõrgustik kogenud rühmajuhendajate, õpetajate, terapeutide, tööhõivespetsialistide, sotsiaaltöötajate ja teiste abistajatega. Kõik nad pakuvad teile tuge elulistes ja õppetööga  seotud küsimustes. Meie keskuses ronitakse oskuste ja teadmiste omandamiseks künkalt künkale üheskoos, sõbralikult, üksteisele abikäsi ulatades  ning aidates kukkujal uuesti püsti tõusta.

Mis siis ikka. Aeg on asuda uuele õppimise uurimisretkele. Hakkame ühiselt liikuma õppija sihtide suunas. Et sellel teel oleks rõõmu ja suudaksime ületada raskuse, peab õppetöö rajanema usaldussuhtel keskuse töötajate, õppijate ja lastevanemate vahel. Ainult nii, koostöös, saavutame positiivseid tulemusi uute oskuste ja teadmist omandamisel, millest on abi iseseisvamas tulevikus. Usun, et meil saab olema tore ja asjalik koostöö. Loome siis koos paremat elu.

Head õppijad, lapsevanemad ja lähedased, minister, kaastöötajad. Soovin teile sõbralikku, hoolivat ja tegusat õppeaastat.

Elagu õppimine kui pidev uurimisretk!

Head tarkusepäeva jätku!

/Direktor Kert Valdaru/