Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Astangu läbi, mis edasi?

06.03.2023

Vilistlaste rakendumine 2022 infograafika.

Astangu Keskus hoiab õppijatega kontakti vähemalt kaks aastat pärast lõpetamist. Sel eesmärgil helistavad keskuse tööhõivespetsialistid igal sügisel viimasel kahel õppeaastal lõpetanud vilistlastele, et küsida, kuidas neil on läinud ja millega tegelevad.

Nii helistasid tööhõivespetsialistid eelmise aasta oktoobri- ja novembrikuus läbi 2021. ja 2022. aastal lõpetanud vilistlased. Kokku lõpetas neil aastatel 132 õppijat, kellest 2020/2021. õppeaastal 64 õppijat ning 2021/2022. õppeaastal 68 õppijat. Saime infot 92% vilistlaste edasise käekäigu kohta, sh Astangul õpinguid jätkavate õppijate kohta

Vaatlesime eraldi kutseõppe, tööõppe ja kohanemiskursuseid.


Kutseõpe

Kutseõppe kursused valmistavad õppijat ette konkreetsel erialal töötamiseks. Uuring sisaldab tulemusi kolme kutseõppe kursuse vilistlaste osas: abikokk“, IT süsteemide nooremspetsialist, puidutöötleja.

2021. aastal lõpetanutest töötab avatud tööturul 67%, kaitstud tööl 8%, õpib 17% ning on kodune 8%.

2022. aastal lõpetanutest töötab avatud tööturul 44%, kaitstud tööl 13%, õpib 6%, osaleb tööturuteenusel 6%, osaleb muul teenusel 13% ning kodune 18%.

Kutseõppe kursuste vilistlaste avatud tööturu tööandjateks on Tallinna Lennujaam, Tabasalu Kool, Zara, Papa Pizza, Samaaria Hooldekodu, Kesk-Eesti Ehitus OÜ, Viimsi PK Infra OÜ, Thermory AS, Standard AS, Thrifthy Carrental, Plaat Detail OÜ, Leigola OÜ, Proto Avastuskeskus.

Kaitstud tööl on vilistlased Põhja-Eesti Pimedate Ühingus, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses ja Kuusalu Hoolelas.

Kaks vilistlast läks edasi õppima Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor arvutimängude disaini ja arendust ning veebitehnoloogiat. Üks vilistlane jätkas õpinguid Rakvere Ametikoolis koka erialal.


Tööõppekursus

Tööõppe kursusel osalemine aitab õppijal omandada võimalikult iseseisvaks toimetulekuks ja töötamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Tööõppe kursused olid pagar-kondiitri abi, puhastus- ja toateenindus.

2021. aasta lõpetanutest töötab avatud tööturul 30%, kaitstud tööl 10%, õpib 10%, erihoolekandeteenusel 40% ning 10% on kodune.

2022. aastal lõpetanutest töötab avatud tööturul 45%, kaitstud tööl 45% ning on kodune 10% vilistlastest.

Tööõppe kursuste vilistlastele andsid tööd Silikaat Kinnisvara, Pagarini OÜ, Selver, Baltic Restaurants Estonia AS.

Osad vilistlased on kaitstud tööl erinevates asutustes: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Hea Hoog SA, Jõhvi Puuetega Inimeste Koda ning Aktiviseerimiskeskus Tulevik MTÜ.

Üks vilistlastest jätkas õpinguid Kopli Ametikoolis abiaedniku erialal.

Erihoolekande teenusel osalevad vilistlased Kuusalu Hoolelas, MTÜ-s Virumaa Tugiteenused (Õuna Kodu) ja Kehra Hooldekodus.


Kohanemiskursused

Kohanemiskursus on ettevalmistav kursus, mis aitab leida enda võimetele sobiv eriala ning annab igapäevaeluks ja tööks vajalikud oskused.

Kokku lõpetas kohanemiskursuse 2021. aastal 37 vilistlast, kellest 14 jätkas õpinguid Astangul. Nendest avatud tööturul on 11%, kaitstud tööl 11%, jätkas õppimist 51%, erihoolekandeteenusel 8%, muul teenusel 5% ning kodune 14%.

2022. aasta kohanemiskursuste lõpetanutest töötab avatud tööturul 3%, kaitstud tööl 11%, õpib 62%, on erihoolekandeteenusel 6%, osaleb muul teenusel 9% ning on kodune 9%.

Kohanemiskursuse vilistlaste tööandjaks on Nett AS, Thermory AS, Selver AS.

Paljud jätkasid õpinguid Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses ja ka näiteks Kopli Ametikoolis,  Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis, Viljandi Kutseõppekeskuses ning täiskasvanute gümnaasiumis.


Uuringus vaatlesime ka rakendumismäära ja aktiivsusmäära.

Rakendumismäära hulka on arvestatud kõik vilistlased, kes töötavad avatud tööturul, kaitstud tööl või õpivad. 2021. aasta vilistlaste rakendumismäär oli 67%. 2022. aastal lõpetanud kursuste rakendumismäär kokku on 75%.

Aktiivsusmäära hulka kuuluvad vilistlased, kes on mingil moel aktiivsed (töötavad avatud tööturul, töötavad kaitstud töökohal, õpivad, osalevad tööturuteenustel, osalevad erihoolekandeteenustel, on muul teenusel). 2021. aasta lõpetajate aktiivsusmäär oli 89%. 2022. aastal lõpetanute aktiivsusmäär on 89%, ehk püsinud eelmise aastaga võrreldes sama.

Hea meel on tõdeda, et enamus meie vilistlastest leiavad töö avatud tööturul või jätkavad õpiteed. Need lõpetanud, kes aga ei ole leidnud rakendust tööturul või õpingutes, osalevad tööturuteenusel, erihoolekandeteenusel või mõnel muul teenusel.

/Arendusspetsialist Anu Moosel/