Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Astangu keskuse meeskond kasvab ja areneb

01.02.2021

Viis töötajat omavahel suhtlemas, üks neist ratastoolis

Aastaga 2021 algab Astangu Keskuse jaoks omamoodi uus ajastu koos uue strateegiaga. Eelmisel, muutusteküllasel aastal, panime paika ka sihte ja vaatasime tulevikku.

2020. aastal õnnestus Astangu Keskusel saada enda meeskonda juurde analüütik Marianne Rekkaro. Marianne tööks on aidata paremini hinnata keskuse tegevusi ja nende mõju. Marianne on abiks erinevate tagasiside kogumisel – ning tagasisidet kogume me keskuses tõesti palju. Osad lugejatest on ehk juba kokku puutunud näiteks lähedaste tagasisidega või praktikakorralduse tagasisidega. Kuigi vahel võib ehk tagasiside andmine tunduda tüütu kohustusena, on see väärtuslik keskusele, et saaksime aina õppida ja paremaks muutuda. Lisaks tagasiside kogumisele aitabki Marianne hinnata keskuse tegevusi ja selle pinnalt sihte seada. Tänu Mariannele oskame nüüd paremini mõõta oma tehtut ning suunata ressursse ja tegevusi keskuse nõrkuste tugevamaks muutmisele.  

Nagu öeldud, oli 2020 tõeline muutuste aasta. Pidime rinda pistma viirusest tingitud eriolukorra ja kaugõppega, mis on kandunud edasi 2021. aastasse. Õppisime 2020. aastal palju ning nägime, et meil on tõeline vajadus leida appi üks äge haridustehnoloog, kes aitaks keskusel digiõpet paremini läbi viia. Kuigi viirus taandub ühel hetkel ning kaugõppe jaoks vajadust otseselt ehk tulevikus ei ole, on siiski ka tulevikus vaja aina enam nutioskusi. Seda nii meie keskuse õppijatel kui keskuse töötajatel. Uus haridustehnoloog aitab meil olla igas mõttes nutikamad, leida loovamaid viise õppimiseks ja töö korraldamiseks keskuses.

2021. aastal algavad Astangu keskuses kaks täiesti uut ja põnevat projekti, millele hakkame projektijuhte otsima. Esimeseks projektiks on kutserehabilitatsiooni teenuse disain. Selle raames uurime välja, milline seis kutserehabilitatsiooniga Eestis täpsemalt on, kuidas saame keskuse teadmisi ja teenuseid viia Astangult väljapoole ning toetada rohkem erinevaid õppeasutusi ja rehabilitatsiooniteenuse osutajaid üle Eesti. Teiseks projektiks on vene emakeelega õppijate vastuvõtmine keelekümbluse abil. Seni pole Astangul osaliselt venekeelset kursust ega õpet toimunud, ent sihtrühm, kes vajaks lisaks õppe- ja rehabilitatsiooniteenustele ka keelelist toetust, on Eestis küllaltki suur. Esimesed vene emakeelega õppijad loodame vastu võtta ja piloteerida keelekümblust koos kutserehabilitatsiooniga 2022. aastal.

Nagu ülejäänud maailmgi, on ka Astangu pidevas muutumises. Püüame aina õppida, kasvada ja areneda, et saaksime pakkuda veelgi paremaid teenuseid nii maja sees kui ka laiemalt. Loodame, et üsna pea saame juba teada anda järgmistest edusammudest ja läbiviidud projektidest.

Arendustalituse juht Riinu Raasuke