Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Astangu Keskus tänas ja tunnustas

05.10.2020

Õpetajate päeval tunnustuse saajad fotoseina taustal

Õpetajate päeva puhul tänas Astangu Keskus kõiki oma töötajaid ning direktor Kert Valdaru õnnitles ja andis tänukirja üle neljale teiste seast enim silma paistnud töötajale. Tunnustuste üleandmisele järgnes Eesti kirjandusteadlase Maarja Vaino loeng lugemise ja ilukirjanduse tähtsusest igapäevaeluga hakkama saamisel ja vaimse rahulolu saavutamisel. 

  • Füsioterapeut Liina Toompuu pälvis tunnustuse tema rolli eest õpetajana kehalise arendamise tundide läbiviijana ja rühmajuhendajana. Tähelepanu vääriv on Liina eripedagoogika erialal õppimine Tallinna Ülikoolis. Samuti pälvis Liina Tallinna aasta õppija 2020 tiitli.
  • Sotsiaalse toimetulekut toetavate ainete õpetaja ja õppesuuna juht Kaire Lattik pälvis tunnustuse aastatepikkuse süsteemse ja järjekindla õppetöö läbiviimise eest, mis on aidanud paljudel noortel omandada iseseisva elu oskusi ning leida endale sobiv eriala või edasine võimetekohane tegevus. Samuti jõudis Kaire Tallinna aasta tugispetsialist 2020 nominentide hulka.
  • Asjaajamistalituse juhti Kristi Viisimaa pälvis tunnustuse aastatepikkuse süsteemse ja järjekindla töö eest, mis on aidanud keskusel ja selle töötajatel oma töös paremini hakkama saada. Samuti hinnatakse Kristi panust aastate jooksul õppijate juhendamisel.
  • Matemaatika ja eesti keele õpetajat Lehte Meristot tunnustas sotsiaalminister aastatepikkuse pühendumuse eest erialase töö arendamisel Astangu Keskuses. Lehte on välja töötanud ja kohandanud rohkelt HEV õppijale sobivaid õppematerjale ning lahkelt oma teadmisi ja kogemusi jaganud noorte kolleegide ja tudengitega, kelle puhul on lootust erialaseks järelkasvuks.

Palju õnne tunnustuse saajatele ja aitäh igale töötajale südamega tehtud töö eest õppijate elude muutmisel ja kujundamisel.