Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Astangu Keskus ootab uusi õppijaid

01.03.2022

Tule õppima üleskutse koos erialade nimetuste ja neid iseloomustavate piltidega

Astangu Keskus ootab õppima erivajadusega inimesi vanuses 16-64, kel soov valmistuda iseseisvamaks eluks ja võimetekohaseks osalemiseks ühiskonnas. Erivajadus võib olla autismispektrihäire, psüühikahäire või ka liikumis-, kuulmis- või intellektipuue.

Õppima tulekuks ei ole vaja esitada puuet või erivajadust tõendavat dokumenti, piisab sooviavaldusest koos soovituslike dokumentidega (nt rehabilitatsiooniplaan, tegevuskava, üleminekuplaan, soovitus eelmisest koolist vms). Vastuvõtul lähtutakse iga õppijakandidaadi vajadustest ja eripäradest ning leitakse sobiv õppimisvõimalus. Oluline on kandidaadi õpimotivatsioon ja valmisolek muuta oma elu.

Õppima saab tulla kolmel erineval suunal – kohanemiskursus, tööõppekursus või kutseõpe. Kui õppija ei ole kindel oma erialavalikus või ei ole piisavalt oskusi, on parim valik kohanemiskursus. Ühe aastane kursus on hea üleminek tööõppekursusele või kutseõppesse edasi minemiseks. Õppimine toetab oskuste ja võimete arengul, mis aitab leida õppijale sobiv eriala või oma koht elus.

KOHANEMISKURSUS (1 aasta)

TÖÖÕPPEKURSUSED

KUTSEÕPE

Kutseõppe erialadel on samad toetused, mis kutseõppeasutustes. Kohanemis- ja tööõppekursustel õppivatel lastel ja nende vanematel on õigus saada riigi poolt makstavaid peretoetusi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetusi. Keskuse sotsiaaltöötajad aitavad leida õppija jaoks sobivaid toetusi ja on abiks nende taotlemisel.

Väikesed õpperühmad (6-8 inimest, kutseõppes kuni 12 inimest) võimaldavad pakkuda individuaalset lähenemist. Ühe õppija ümber moodustatakse erinevatest spetsialistidest moodustatud meeskond, kes toetab ja suunab õppijat liikumisel enda poolt sõnastatud eesmärkide ja iseseisvama elu suunas. Õppetöö lähtub eesmärgistatud tegevusest ning on eluline ja praktiline. Keskuse ruumid on ligipääsetavad kõigile liikumispiiranguga inimestele. Majas on igapäevaselt tööl viipekeeletõlgid, kes aitavad kurtidel ja kuulmislangusega inimestel osaleda õppetöös ja muudes keskuse tegevustes. Tööhõivespetsialistid viivad läbi karjääritunde, aitavad koostöös õppija ja lähedastega leida praktika- ja töökohti, vaadatakse koos töökoht üle ning hoiavad õppijaga ühendust kahe aasta jooksul pärast tööle saamist. Vaba aja veetmiseks toimub keskuses palju erinevaid huviringe ja vaba aja tegevusi. Õppetöö välisel ajal saab õppija käia majast väljas vastavalt oma soovile (õpilaskodu elanikud peavad tulema õigeks ajaks tagasi). Kaugemalt tulijatele tutvustatakse õppeaasta alguses linna ja ühistranspordiga liikumise võimalusi.

OLULINE INFO!

  • Õppimine Astangu Keskuses on TASUTA
  • Õpilaskodus saavad elada Tallinnast kaugemalt tulijad. Maksumus 50 eurot kuus. Majanduslike probleemide korral on keskuse sotsiaaltöötajad abiks toetuste taotlemisel.
  • Keskus pakub kõigile õppijatele tasuta hommiku- ja lõunasööki (sh neile, kes õpilaskodus ei ela).
  • Vastuvõtt kuni 15. juunini 2022. Vabade kohtade olemasolul täiendav vastuvõtt augustis.
  • Vastuvõtuinfo ja sooviavaldus.
  • Täiendavatele küsimustele vastab teenuse konsultant Kristina Holenev, tel 687 7231 / 56832430 või kristina.holenev@astangu.ee.