Prindi lehekülg

Astangu Keskus läheb üle koduõppele

24.03.2020

Astangu kaanepilt

Seoses riigis kehtiva eriolukorraga ja koroonaviiruse leviku tõkestamiseks läheb Astangu Keskus pärast vaheaga üle distants- ehk koduõppele. Sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamine on jätkuvalt peatatud, v.a olemasolevatele klientidele eelneval kokkuleppel tehnoloogiliste vahendite kaudu. Kaitstud töö teenuste osutamine ning saali ja basseini välja üürimine on jätkuvalt peatatud kuni olukorra paranemiseni.

Distantsõpe algab esmaspäeval, 30. märtsil kõikidele keskuse õppijatele ja kestab kuni haridus- ja teadusministeeriumi otsuseni taastada tavapärane õppetöö. See tähendab, et õppija jätkab õppimist kodus, mitte keskuses ning õpilaskodu jääb endiselt suletuks. Distantsõppele üleminekul arvestab keskus endiselt õppijate eripäradega, lähenemine on individuaalne ja igat õppijat toetatakse õppimisel. Jätkuvalt paneb keskus rõhku õppetöö pidevale tagasisidestamisele. Töönädala lõpus saadavad rühmajuhendajad lapsevanematele ja õppijatele välja info, kuidas õppetöö täpsemalt toimuma hakkab. Lisaks selgitavad rühmajuhendajad nädala jooksul välja iga õppija tehnoloogiliste vahendite ja internetiühenduse olemasolu. Piisavate vahendite puudumisel leiab keskus lahendused, et iga õppija saaks jätkata õppetööga ka kodus olles. 

Lapsevanematele oleme kokku pannud juhised kodus õppimiseks (.pdf), mis võimaldab kodus õppimise muuta õppija jaoks selgemaks ja lihtsamaks. Alates sellest nädalast hakkab igal kolmapäeval kl 14.00-16.00 toimuma lapsevanematele individuaalne veebinõustamine, mida viib läbi keskuse eripedagoog Madli Vaidlo. Eripedagoogilise abi ja nõu küsimiseks ning veebinõustamise aja kokku leppimiseks palume kirjutada e-posti aadressil madli.vaidlo@astangu.ee või helistada telefonil 687 7257. Rõõmude ja murede korral on õppija jaoks endiselt olemas rühmajuhendaja.

Astangu Keskus kuulub küll Sotsiaalministeeriumi haldusalasse, kuid eriolukorra ajal lähtub õppetöö korralduses Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koolidele antud korraldustest. Teenuste osutamises lähtub keskus Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassa juhistest ning muudes küsimustes vastavalt Terviseameti jt ametkondade juhisest ja Vabariigi Valitsuse korraldustest. 

Astangu Keskus palub kõigil pesta korralikult käsi, püsida kodus ning liikuda värskes õhus, kuid seda üksi või maksimaalset kahekesi ning hoida teistest vähemalt 2 meetri kaugusele. Sellega kaitsed ennast ja teisi!