Prindi lehekülg

Astangu esindaja nimetati Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi juhatusse

19.06.2019

Koosoleku laua taga istuvad nõukogu liikmed vaatavad püsti seisvaid uue juhatuse liikmeid.

Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi (EPR) üldkogu nimetas 3. juunil Tallinnas toimunud aastakoosolekul uue juhatuse, kuhu hääletati üksmeelselt Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse personali- ja haldusosakonna juht Veronika Kaska.

„Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele on EPRi juhatusse kuulumisel väga oluline roll kanda. Kuigi oleme olnud ka siiani aktiivsed liikmed, läbi juhatusse kuulumise saame veelgi rohkem kaasa rääkida muu hulgas EPRi tulevikusuundade seadmise ja tegevuste osas“, tõi Kaska välja juhatusse kuulumise olulisuse. „Ehk saame oma Euroopa kolleegidele tutvustada veel paremini eestlaslikku uuendusmeelsust ja efektiivsust ka rehabilitatsiooni valdkonnas.“

Nõukogu nimetas kaheks aastaks ametisse 7 täisliiget, kellest neli jätkasid varasemast perioodist ning ülejäänud kolm on juhatuses uued liikmed. Juhatuse uus koosseis:

  • Veronika Kaska, Astangu Keskus (Eesti)
  • Sabina Lobato, ONCE Foundation (Hispaania)
  • Pablo Sanchez Perez, Fundacion Intras (Hispaania)
  • Linda Coone, Rehab Group (Iirimaa)
  • Patrick Ruppol, GTB, (Belgia)
  • Tom Cardoso, Centre de Readaption de Mulhouse (Prantsusmaa)
  • Jeronimo Sousa, CRPG (Portugal)

Kuni 8 liikmest koosnev juhatus on EPRi esinduskogu, kelle peamine ülesanne on teostada järelevalvet kõigi EPRi tegevuste üle ja täita üldkogu otsuseid. Juhatus kohtub vastavalt vajadusele kaks kuni neli korda aastas, et arutada ja heaks kiita EPRi poliitikat ja tegevust. Järgmine kohtumine toimub juuli alguses Pariisis, et määratleda selgemalt uue juhatuse ülesanded ning vaadata üle EPR-i strateegia.

Euroopa Rehabilitatsiooni Platvorm (EPR) on rehabilitatsiooniteenuste pakkujate võrgustik, mis on pühendunud innovatsioonile ja teenuste kvaliteedis tipptaseme saavutamisele läbi üksteiselt õppimise. Euroopa Rehabilitatsiooni Platvorm ja selle liikmed panustavad niisuguse ühiskonna loomisesse, kus puudega inimestel ja teistel riskirühmadesse kuuluvatel inimestel on ligipääs tippkvaliteediga teenustele, mis loovad võrdseid võimalusi iseseisvaks ühiskonnaelus osalemiseks. EPR-iga on liitunud 25 organisatsiooni 16 riigist. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus on olnud EPRi aktiivne liige alates 2001. aastast ning alates 2016. aastast kuulub ka juhatusse.