Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Algab vastuvõtuperiood

27.02.2023

Neli õppijat veedavad toredalt aega Astangu peasissekäigu ees

Alates 1. märtsist algab vastuvõtt 2023/2024. õppaastal avatavatele kursustele. Avaldusi ootame nii kutseõppesse kui kohanemis- ja tööõppekursustele.

Kutseõppes saab õppida nii abikoka, puidutöötleja ja IT süsteemide nooremspetsialisti erialal kui ka kutsevalikuaasta kursusel. Kutseõpe toimub koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega.

Tööõppekursustena pakume pagar-kondiitri abi ja kaubanduse abitöötaja erialal. Kohanemiskursustele ootame noori, kes peale põhikooli lõpetamist veel ei tea, millist eriala valida. Astangu Keskuses õppimise teeb eriliseks lai tugivõrgustik. See tähendab, et õppijatele on toeks erinevad keskuse spetsialistid: rühmajuhendaja, sotsiaaltöötaja, tööhõivespetsialist, füsioterapeut, psühholoog, tegevusterapeut jt rehabilitatsioonispetsialistid. Õppetöö on suunatud õppija töömaailma integreerimisele, et igaüks leiaks endale sobiva eriala ja võimetekohase rakendumise.

Neljapäeval, 16. märtsil 2023 kell 10-14 toimub Astangul järjekordne HEVI ehk haridusliku erivajadusega õppijate infomess. Messil tutvustavad kutsekoolid üle Eesti oma erialasid, mis sobivad just HEV noorele. Messi külastaja saab osaleda erinevates töö- ja hobitubades ning vestlusringides. Avatud on kohvik, kus pakuvad enda tehtud tooteid Astangu Keskuse abikoka ja pagar-kondiitri abi erialade õppijad.

Messile võivad tulla kõik inimesed vanuses 16 kuni 64, kes tahavad oma õpiteed jätkata ning kes vajavad abi sobiva eriala leidmisel. Erivajadustega inimestele tähendab see väiksemaid õppegruppe, turvalisemat ja vaiksemat õppekeskkonda ning individuaalset lähenemist.

Astangu Keskuses juba õppivad noored saavad külastada messi õppepäeva jooksul, et uurida õppimise võimalusi mujal koolides ning osaleda kõigis töötubades. Kui on soov edasi õppida Astangul, saab koos rühmajuhendajaga teha lihtsustatud sooviavalduse ja õpetajad teevad töökatse eriala sobivuse kinnitamiseks. Mujale õppima asumisel toetatakse õppijat üleminekul ühest õppeasutusest teise. Toetame erivajadusega inimest iseseisvumisel ja tööle asumisel ning teeme koostööd lähedastega, et igaüks leiaks endale sobiva rakendumise ja töörõõmu ning saaks edaspidi edukalt hakkama.

/Õppekorraldusspetsialist Piret Põllu/