Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

2020/2021. õppeaasta õppijate rahulolu oli 95% ja lähedaste rahulolu 90%

02.02.2022

Õppijate ja lähedaste rahulolu numbrites 2020-2021 õppeaastal

Iga aastaselt viib Astangu keskus oma õppijate ja nende lähedaste seas läbi rahulolu küsitluse. Astangu keskuse jaoks on oluline olla hea teenuseosutaja ja partner oma klientidele ning parim viis oma teenuse arendamiseks ja täiendamiseks on küsida tagasisidet.

2020/2021 õppeaasta õppijate üldine rahulolu määr oli 95%. Õppijate rahulolu arvutamise aluseks võtsime neli aspekti: rahulolu õppetööga, rahulolu õppekeskkonnaga, rahulolu iseendaga ja kaasatus ning rahulolu õpilaskodu ja vaba aja veetmise võimalustega.

  • Õppijate rahulolu õppetööga oli 97%. Peamiselt toodi välja, et õpetajad on sõbralikud ja seletavad vajadusel personaalselt õppetöö teemad üle. Samuti kiideti meeldivat seltskonda ja head koostööd.
  • Rahulolu õppekeskkonnaga oli 95% . Õppijad on rahul õpperuumidega ning sööklas pakutava toiduga. Eriti oluliseks peavad õppijad häid ja avatud suhteid rühmajuhendajatega.
  • Rahulolu iseendaga ja kaasatus oli 92%. Koolis õpitu oli suurele osale õppijatele huvitav ning koolis käimine oluline. Rühmakaaslased olid üldjuhul üksteise suhtes abivalmid. Õpetajate poolt antavad iseseisvad tööd olid pigem jõukohased.
  • Rahulolu õpilaskodu ja vaba aja veetmise võimalustega 89%. Õpilaskodus elamisega olid rahul 40 vastajast 32 õppijat ehk 80%. Astangu poolt pakutavates huviringides ja trennides osales 43 õppijat  ja kõigile vastanutele see väga meeldis. Vaba aja üritusi toimus seos COVID viiruse jätkuva levikuga kahjuks vähe. Loodame, et uuel aastal olukord paraneb oluliselt.

2020/2021 õppeaasta õppijate lähedaste üldine rahulolu määr oli 90%. Õppijate lähedaste rahulolu arvutamise aluseks oli hinnang õppetööle, hinnang õppija isiklikule arengule ja hinnang infoliikumisele ning õppija vaba aja tegevustele.

  • Õppijate lähedased on rahul Astangu keskuse õppetöö korraldusega: rahulolu määr on 98%. Lähedaste hinnangul omandasid õppijad kasulikke teadmiseid ja oskuseid. Õppija ja õpetaja vahel olid valdavalt head suhted kõigil õpilastel ning pea kõigil juhtudel oli õpetaja valmis õppijat individuaalselt juhendama.
     
  • Õppijate lähedaste rahulolu õppija isikliku arenguga on 80%. Lähedased tõid välja, et õppijad on muutunud igapäevaelus iseseisvamaks ning samuti on paranenud nende suhtlemisoskus. Samuti tõid lähedased välja, et võiks veel rohkem rääkida õppijatele sobivatest töökohtadest  ja samuti ka sellest, kuidas paremini sisustada oma vaba aega. Vaba aja veetmise puhul oli tõenäoliselt  suur mõju eriolukorral ja viiruse levikust tulenevatel piirangutel.
  • Õppijate lähedaste rahulolu infoliikumise ja vaba aja tegevustega Astangul oli 91%. Lähedasi huvitab enim info seoses Astangu õppijate töö otsimise/õppepraktikaga ja Astangu keskuses toimuvate tegevuste kohta sotsiaal- ja rehabilitatsioonivaldkonna arendamisel.

Õppijate lähedastelt tuli ka mitmeid ettepanekuid ja soove, kuidas Astangu keskus saaks õppijate lähedasi veel toetada. Näiteks soovisid lähedased rohkem informatsiooni erinevate tugisüsteemide kohta peale kooli lõpetamist. Samuti tunti huvi ettevõttete kohta, kes on valmis võtma tööle või praktikale erivajadusega noori. Toodi välja, et Astangu keskus võiks õppijate lähedastele pakkuda ka koolitusi seoses erivajadustega noorte õigustega tööturul ning anda näpunäiteid, kuidas suunata noort tööellu. Suur aitäh kõigi ettepanekute eest. Astangu keskuse spetsialistid tegelevad ettepanekutega edasi ja just nii koos luues saame tagada parema elu erivajadusega noortele.

/Arendustalituse juht Marianne Rekkaro/