Prindi lehekülg

Lähedaste vestlusring

Kuupäev 03 oktoober 18:00 - 03 oktoober 19:30

Vestlusring toimub teemal "Mis saab siis, kui noor alustab iseseisvat elu Astangu Keskuses?".

Vestlusringi juhivad Astangu KRK rühmajuhendajad Birgit Ulrich, Agne Laansalu ja Liina Toompuu.

Vestlusringi teemad:

  • Astangu Keskuse tutvustus - mida, kuidas ja miks teeme;
  • rühmajuhendaja roll noorte toetamisel;
  • lähedase ja Astangu Keskuse koostöö;
  • tegevuskava- unistused ja eesmärgid.

Oodatud on kõik vanemad ja lähedased sõltumata sellest, kas noor on õpinguid alles alustamas või juba lõpetamas. Varane toetamine ja tegevuste eesmärgistamine viib suurema tõenäosusega oodatud tulemusteni.

Oma osalemisest palume teatada e-maili aadressil kadri.joost@astangu.ee või saates kinnituse oma lapse rühmajuhendajale paberil hiljemalt 30. septembriks 2019.

Vestlusringi plakat, kolme vestlusringi juhtiva rühmakorraldaja pilt.