Üritused

16-29märts

Vaheaeg

08:00 - 00:00 |

26Mai

Õppijate lõpuekskursioon

09:00 - 17:00 |

28Mai

Kevadkontsert

11:00 - 12:00 | Saal

29Mai

Kohanemis- ja tööõppekursuste lõpuaktus

11:00 - 12:30 | Saal

18juuni

Kutseõppe lõpuaktus

11:00 - 12:30 | Saal