Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Üldinfo

Rehabilitatsioonialaste teenuste eesmärk on:

  • toetada ja parandada inimese iseseisvat toimetulekut;
  • soodustada õppimist;
  • toetada tööle asumist;
  • toetada töötamist; 
  • suurendada ühiskonnas osalemist.

Teenuse pakkumisel peame oluliseks inimese motivatsiooni tulla paremini toime ja olla aktiivne. Seetõttu peab kliendil juba teenusele tulles olema eesmärk, mida teenusega saavutada ja mille poole üheskoos püüdlema hakata. Eesmärk võib olla erinevatest eluvaldkondadest ja oleneb igal inimesel tema elukvaliteeti parandavast isiklikust eesmärgist. Eesmärke aitab saavutada inimese ja spetsialisti vaheline edukas koostöö.

Keskuse võimalusi tutvustav üldvoldik: 

 

Sulle või Su lähedasele sobiva teenuse leidmiseks võta julgelt ühendust!

Epp Viilas

teenuste konsultant

Epp Viilas