Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tugiteenused

Tugiteenustel on oluline roll õppija igapäevasete toimetulekuoskuste arendamisel ja iseseisvamaks muutumisel. Toetame õppijat Keskuse erinevates tegevustest ja üritustel osalemisel, samuti õpilaskodus ning praktika- ja töökohtades.

Iga õppija toimetuleku- ja iseseisva elu oskused on erinevad. Mõni vajab rohkem tuge kui teine ning toe vajadus sõltub ka olukordadest (nt toiduvalmistamine, aja planeerimine, puhtuse hoidmine, ühistranspordiga liikumine jne). Seetõttu lähtume iga õppija enda eesmärkidest ja vajadustest. Vastavalt sellele teeme õppijaga tööd kas individuaalselt või grupis. Anname vajaliku toe Keskuse ruumides, praktika- või töökohal, elukohas (kodus) või muus asukohas, kus õppija vajab toetust edaspidiseks iseseisvaks hakkama saamiseks.

Meie meeskonda kuuluvad logopeed, psühholoogid, muusika- ja kunstiterapeut, sotsiaaltöötajad, tegevusterapeudid, füsioterapeudid, tööhõivespetsialistid ja eripedagoog. Iseseisvumisel ja igapäevaste toimetulekuoskuste arendamisel on väga suur roll õpilaskodul, kus pakuvad tuge tegevusjuhendajad ja hooldajad. Õppeperioodil toetavad nad iga õpilaskodu elanikku, kes vajab nõustamist ja tuge igapäevategevustes ning igapäevaeluks vajalike oskuste arendamisel.