Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Töötoad

Kaitstud töö teenusel osaleja teeb tööd juhendaja pilgu alla

Alates 2024. aastast pakume Astangu Keskuses lõppenud Pikaajalise Kaitstud Töö teenuse asemel Töötamise Toetamise teenust. 

Teenus on mõeldud puuduva töövõimega psüühikahäirega täisealisele, kes vajab töö leidmiseks ja/või töötamise ajal pidevalt toetust ja juhendamist.

Teenuse eesmärk on läbi juhendatud töötamise kaitstud keskkonnas aidata inimest tema võimetele vastava sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.


Töötoad Astangu Keskuses on avatud E-K 9.00 – 15.00, täpne teenuse maht ja aeg lepitakse kokku iga teenusesaajaga eraldi. 

Avatud on 2 töötuba ja tegevust pakutakse 3 valdkonnas:

  • Puutöö – valmistame lihtsamaid puidust esemeid nagu pannilabidad, lõikelauad, karbid, lastetoamööbel. Vastavalt oskustele alustavad inimesel lihvimisest ja viimistlemisest ning võimalusel lisandub koostamine ja masintöö.
  • Lihttöö – teeme erinevaid voltimis-, pakendamis- ja kleepimistöid. Vastavalt oskustele tehakse kas ühte tegevust või kogu töö otsast lõpuni.
  • Käsitöö – teeme tikkimist, viltimist, õmblemist ja muid käsitöid. Vastavalt oskustele alustatakse viltimisest ja tikkimisest, oskuste kasvades võimalik liikuda tööle ka masinatele. 

Teenusele suunab Sotsiaalkindlustusamet erihoolekandeteenuse saamise sooviavalduse ja hindamise alusel. Täpsema info Töötamise Toetamise teenuse ning Erihoolekande teenuse ja selle taotlemise kohta  leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. 

Margus Koolme

talituse/õppesuuna juht

Margus Koolme