Tööõppekursused

Tööõppekursusel osalemine aitab õppijal omandada võimalikult iseseisvaks toimetulekuks ja töötamiseks vajalikud teadmised ja oskused.

Võimalik on õppida 3 erineval tööõppekursusel:

Puhastus - ja toateenindus

Puhastus- ja toateeninduse kursusel omandatakse võimetekohased tööoskused kodutöödes ja abitöölise tasemel.

Õppekava on kohandatud põhikoolis lihtsustatud õppes õppinutele. Kursus sobib ka neile, kelle põhihariduse õpingud on jäänud lõpetamata või kelle haridustase on nõutust kõrgem.

Õppetöö toimub praktilise õppe vormis Astangu töö- ja õppekeskkonnas (õppeklassid, õpilaskodu, söökla, väliterritoorium). Praktika sooritavad õppijad valitud praktikabaasides väljaspool keskust, töötades enda võimetele vastavas valdkonnas. Pärast lõpetamist on võimalik tööle saada köögitööde, puhastusteeninduse, või kinnisvarahoolduse valdkonnas.

Õppeaeg: 2 aastat

Rühmas kohti: 6


Õppekava:

 • teoreetilis-praktilised tööõppe moodulid;
 • toiduvalmistamine kodus; olmetööd;
 • rõiva- ja kodutekstiilide hooldus;
 • köögitööd;
 • puhastusteenindus.

Sotsiaalset toimetulekut toetavad ained:

 • kunstiõpetus;
 • arvutiõpetus;
 • loovtegevused (kehatunnetuse ja eneseväljendusoskuste treening);
 • kehaline arendamine;
 • karjäärikujundamine;
 • praktika.

Kursuse lõpetamisel on võimalik sooritada kutseeksam ja saada kutsetunnistus.


Õppekava

Õppekava eest on vastutav Maritana Kala.

Õppetööd viivad läbi Marit Mets, Raido Sirvi, Kristi Moosus, Harry Gustavson, Maritana Kala.

 

Pagar-kondiitri abi

Pagar-kondiitri abi kursusel omandatakse võimetekohased tööoskused erinevatest taignaliikidest pagari- ja kondiitritoodete valmistamiseks.

Õppekava on kohandatud põhikoolis lihtsustatud õppes õppinutele. Kursus sobib ka neile, kelle põhihariduse õpingud on jäänud lõpetamata või kelle haridustase on nõutust kõrgem.

Kaks rõõmsat õppijat lõikava lahti enda valmistatud plaadipirukad, tasutal õpetaja vaatamas.

Õppetöö toimub praktilise töö vormis keskuse õppeklassides ja -töökodades. Õppijad saavad klienditeeninduse kogemuse keskuses kohvikus pagaritooteid müües. Mõlemal õppeaastal sooritavad õppijad praktika ettevõtetes.

Õppeaeg: 2 aastat

Kohti õpperühmas: 6


Teoreetilis-praktilised tööõppe moodulid:

 • sissejuhatus toiduainetööstuse valdkonna õpingutesse;
 • toiduohutus ja hügieen;
 • klienditeeninduse alused;
 • pagaritoodete valmistamise alused;
 • lihtpagaritoodete valmistamine;
 • pagar-kondiitri abi praktiline töö;
 • valikpagaritoodete valmistamine;
 • pagar-kondiitri abi praktika.

Sotsiaalset toimetulekut toetavad ained:

 • erialane matemaatika ja eesti keel;
 • arvutiõpetus ja eesti keel;
 • inimeseõpetus;
 • karjääri planeerimine;
 • kujundi- ja värviõpetus;
 • kehaline arendamine ja ergonoomika.

Õppekava

Õppekava eest on vastutav Tea Vallimäe.

Õppetööd viivad läbi Tea Vallimäe, Liivi Popenko, Lehte Meristo, Raido Sirvi, Ilme Vannas, Tiina Kapten, Kristi Moosus.

Õppekava (.pdf)

IT klienditoe baaskursus

IT klienditoe baaskursuse läbinu võib töötada klienditoes või IT-tugiisikuna ettevõttes.

Õpe toimub põhihariduse põhikooli riikliku õppekava alus. Kursusel võivad osaleda ka põhihariduseta inimesed, kes on ületanud koolikohustuse vanusepiiri.

IT klienditoe töötaja põhilised tööülesanded on:
•    Iahenduste juurutamine;
•    dokumentatsiooni koostamine;
•    kasutajatugi, muutmiste tugi;
•    probleemide lahendamine;
•    teenuste osutamine;
•    hanked;
•    müügikanalite haldamine;
•    infoturbe tagamine.

Õppeaeg: 1 aasta

Kohti õpperühmas: 6


Kursusel omandatakse järgnevaid teadmisi ning oskuseid: 

 • arvutikasutajate nõustamine ja toetamine IT alastes küsimustes; 
 • arvutikasutajate probleemidele sobivate lahenduste leidmine; 
 • kasutajate kontoritarkvara alaste probleemide lahendamine; 
 • tarkvara ning riistvara haldamine ning dokumenteerimine; 
 • ettevõtte sise- ja välisveebi haldamine. 

Õppekava

 • praktilised alusteadmised IT valdkonnas; 
 • kontoritöötarkvara praktiline kasutamine baastasemel; 
 • ettevõtte veebilehe haldamine sisuhaldussüsteemide abil; 
 • IT tugiisiku ettevalmistav koolitus; 
 • praktiline inglise keel tasemel B2 IT-töötajatele; 
 • telemarketing baastasemel IT valdkonna töötajale; 
 • karjääri planeerimine ja ettevõtlus ning praktika;
 • kehaline arendamine;
 • vene keel baastasemel IT töötajatele.

Kursusel on võimalik osaleda nii moodulipõhiselt kui terve õppekava ulatuses.


Tööõppekursuste üldinfo

Õppekavad koosnevad praktilisest tööõppest ja sotsiaalset toimetulekut toetavast õppest. Kursuse lõpetajal on teadmised ja oskused võimetekohaseks töötamiseks avatud tööturul või muus töötamise, nt kaitstud töö, vormis.

Tööõppekursused toimuvad tööalase koolitusena ning õppijatele ei laiene kutseõppeasutuste õppijatele mõeldud toetused ja soodustused.

Õppeaeg: 1-2 aastat.

Rühma suurus: 6 inimest

Sihtrühm: tööõppekursustel saab omandada erialaseid oskuseid ja kelle tervislik seisund võimaldab valitud erialal töötamist.


Lõpetamisel saab õppija:

 • õpingute sisu, mahtu ja tulemust kajastava Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse tunnistuse tööõppekursuse läbimise kohta
 • kutserehabilitatsiooni soovituse, kus on edasist tegevust toetav informatsioon ja nõuanded;
 • kõiki tööõppekursuste lõpetajaid toetatakse võimetekohasele tööle asumisel.

Epp Viilas

teenuste konsultant

687 7231/56832430

epp.viilas@astangu.ee

Epp Viilas