Tööõppekursused

Tööõppekursusel osalemine aitab õppijal omandada võimalikult iseseisvaks toimetulekuks ja töötamiseks vajalikud teadmised ja oskused.

Võimalik on õppida kahel erineval tööõppekursusel:

Puhastus - ja toateenindus

Puhastus- ja toateeninduse kursusel omandatakse võimetekohased tööoskused kodutöödes ja abitöölise tasemel.

Õppekava on kohandatud põhikoolis lihtsustatud ja toimetuleku õppes õppinutele. Kursus sobib ka neile, kelle põhihariduse õpingud on jäänud lõpetamata või kelle haridustase on nõutust kõrgem.

Õppetöö toimub praktilise õppe vormis Astangu töö- ja õppekeskkonnas (õppeklassid, õpilaskodu, söökla, väliterritoorium). Praktika sooritavad õppijad valitud praktikabaasides väljaspool keskust, töötades enda võimetele vastavas valdkonnas. Pärast lõpetamist on võimalik tööle saada köögitööde, puhastusteeninduse, toateeninduse või kinnisvarahoolduse valdkonnas.

Õppeaeg: 2 aastat

Rühmas kohti: 6


Teoreetilis-praktilised tööõppe moodulid:

 • toiduvalmistamine kodus; olmetööd;
 • rõiva- ja kodutekstiilide hooldus;
 • köögitööd;
 • toateenindus;
 • puhastusteenindus;
 • praktika.

Sotsiaalset toimetulekut toetavad ained:

 • kunstiõpetus;
 • arvutiõpetus;
 • loovtegevused (kehatunnetuse ja eneseväljendusoskuste treening);
 • kehaline arendamine;
 • karjäärikujundamine.

Kursuse lõpetamisel on võimalik sooritada kutseeksam ja saada kutsetunnistus.


Õppekava

Õppekava eest on vastutav Maritana Kala.

Õppetööd viivad läbi  Kadri Karro, Tiina Gurjanova, Raido Sirvi, Kristi Moosus, Harry Gustavson, Maritana Kala.

 

Pagar-kondiitri abi

Pagar-kondiitri abi kursusel omandatakse võimetekohased tööoskused erinevatest taignaliikidest pagari- ja kondiitritoodete valmistamiseks.

Õppekava on kohandatud põhikoolis lihtsustatud õppes õppinutele. Kursus sobib ka neile, kelle põhihariduse õpingud on jäänud lõpetamata või kelle haridustase on nõutust kõrgem.

Kaks rõõmsat õppijat lõikava lahti enda valmistatud plaadipirukad, tasutal õpetaja vaatamas.

Õppetöö toimub praktilise töö vormis keskuse õppeklassides ja -töökodades. Õppijad saavad klienditeeninduse kogemuse keskuses kohvikus pagaritooteid müües. Mõlemal õppeaastal sooritavad õppijad praktika ettevõtetes.

Õppeaeg: 2 aastat

Kohti õpperühmas: 6


Teoreetilis-praktilised tööõppe moodulid:

 • sissejuhatus toiduainetööstuse valdkonna õpingutesse;
 • toiduohutus ja hügieen;
 • klienditeeninduse alused;
 • pagaritoodete valmistamise alused;
 • lihtpagaritoodete valmistamine;
 • pagar-kondiitri abi praktiline töö;
 • valikpagaritoodete valmistamine;
 • pagar-kondiitri abi praktika.

Sotsiaalset toimetulekut toetavad ained:

 • erialane matemaatika ja eesti keel;
 • arvutiõpetus ja eesti keel;
 • inimeseõpetus;
 • karjääri planeerimine;
 • kujundi- ja värviõpetus;
 • kehaline arendamine ja ergonoomika.

Õppekava

Õppekava eest on vastutav Tea Vallimäe.

Õppetööd viivad läbi Tea Vallimäe, Liivi Popenko, Aet Kala, Maritana Kala, Lehte Meristo, Raido Sirvi, Kristi Moosus, Anni Arumäe.

Õppekava (.pdf)

 

Tööõppekursuste üldinfo

Õppekavad koosnevad praktilisest tööõppest ja sotsiaalset toimetulekut toetavast õppest. Kursuse lõpetajal on teadmised ja oskused võimetekohaseks töötamiseks avatud tööturul või muus töötamise, nt kaitstud töö, vormis.

Tööõppekursused toimuvad tööalase koolitusena ning õppijatele ei laiene kutseõppeasutuste õppijatele mõeldud toetused ja soodustused.

Õppeaeg: 1-2 aastat.

Rühma suurus: 6 inimest

Sihtrühm: tööõppekursustel saab omandada erialaseid oskuseid ja kelle tervislik seisund võimaldab valitud erialal töötamist.


Lõpetamisel saab õppija:

 • õpingute sisu, mahtu ja tulemust kajastava Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse tunnistuse tööõppekursuse läbimise kohta
 • üleminekuplaani, kus on edasist tegevust toetav informatsioon ja nõuanded;
 • kõiki tööõppekursuste lõpetajaid toetatakse võimetekohasele tööle asumisel.

Kristina Holenev

teenuste konsultant

687 7231/56832430

kristina.holenev@astangu.ee

Kristina Holenev