Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööandjale

Järjest enam tööandjaid on valmis tööle võtma erivajadusega inimesi lähtuvalt tööjõuturu vajadustest või soovist anda väärtust loov panus parema ühiskonna nimel. Tihti aga kohtame oma töös tööandjate hirme ja kartusi, mis tulenevad teadmiste ja oskuste puudumisest. Siin saame igale tööandjale omalt poolt abiks ja toeks olla nii töökoha ettevalmistamisel kui nõustamisel. Samuti korraldame üritusi eesmärgiga suurendada tööandjate teadlikkust ning viia kokku erivajadusega tööotsija ja tööandja.


Teabepäevad

Tööandjatele mõeldud teabepäevade eesmärk on suurendada teadlikkust erivajadusega inimestest ja nende võimalustest tööturul ning arutame võimalikke koostöökohti. Julgustuse saamiseks on tähtsal kohal tööandjate ja klientide edulood. Samuti on võimalik põhjalikumalt tutvuda Astangu Keskuse tegevustega ja näha erivajadusega inimestele sobivaks kohandatud keskkonda.


Koolitused

Korraldame tööandjatele koolitusi toetamaks erivajadustega inimeste tööle asumist. Koolituse sisu koostame vastavalt tööandja vajadustele. Koolitussoovi palume saata e-posti teel [email protected].


Töölaat

Kord aastas kevadeti korraldame Töölaata koostöös Töötukassaga.  Vähenenud töövõimega inimestele mõeldud Töölaadal on tavapärase töömessi formaadi asemel rõhk pakutavate tööde kohapeal läbikatsetamisel. See annab tööotsijale parema aimduse, kas töö talle meeldib ja sobib.

Tööandja saab otsekontaktid tööotsijaga ning selgitada pakutava töökoha iseloomu, seda kõike rahulikus keskkonnas. Kõik ettevõtted, kes on valmis pakkuma erivajadusega inimestele tööd, on oodatud osalema Töölaadal.


Koostöösoovi korral võta julgelt ühendust!

Minni Rahuoja

õppesuuna juht

Minni Rahuoja