Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööandjale

Korraldame tööandjate soovidele vastavaid koolitusi toetamaks erivajadustega inimeste tööle asumist. Koolituse sisu koostame vastavalt teie ettevõtte vajadustele.

Koolitus- või nõustamissoovi korral kirjutage e-posti teel koolitus@astangu.ee.

Erivajadusega töötaja tööturul

Koolitus annab tööandjale vajalikud eelteadmised erivajadusega inimese tööle võtmisel ning mõista paremini nende seisundit ja tugiteenuseid.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Sihtrühm: suunatud tööandjatele, kes palkavad erivajadusega töötajaid.

Koolitajad on Astangu spetsialistid.

HAMET 2 testijate koolitus

Koolitus annab teadmised ja oskused HAMET 2 metoodika läbiviimiseks, testülesande hindamiseks ning testi kokkuvõtte kosstamiseks.

Maht:  20 akadeemilist tundi