Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon valmistab klienti ette tööeluks ja toetab tööle asumisel või töötamisel.

Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulla. Vajadusel saab meie rehabilitatsioonimeeskond aidata klienti tööellu sisse elamisel – nõustame tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Tööalane rehabilitatsioon Astangu Keskuses võib toimuda individuaalselt või grupis ning koosneda järgmistest tegevustest:

  • füsioteraapia;
  • tegevusteraapia;
  • loovteraapia;
  • logopeed;
  • eripedagoog;
  • kogemusnõustamine;
  • psühholoog;
  • sotsiaaltöötaja;
  • psühhiaatri nõustamine;
  • õde.

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse eest tasub Töötukassa ning seda võivad saada kõik vähenenud töövõimega (v.a puuduv töövõime) tööealised inimesed, kes on tööturul aktiivsed – töötavad, õpivad või on töötuna arvele võetud.


Kuidas taotleda tööalast rehabilitatsiooni teenust?

Teenuse saamiseks tuleb pöörduda Eesti Töötukassa poole, kus juhtumikorraldaja hindab rehabilitatsiooni vajadust. Kui tuvastatakse tööalase rehabilitatsiooni vajadus, tuleb sõnastada enda rehabilitatsiooni eesmärk ning seejärel valida enda jaoks sobiv rehabilitatsiooniasutus.

Teenus kestab üldjuhul kuni üks aasta.

Vaata hinnakirja (.pdf).

Tööalane rehabilitatsioon