Tasuline rehabilitatsioon

Astangu Keskuse rehabilitatsiooniteenuseid on võimalik saada ka nende eest ise tasudes. Tasuliste teenustena pakume kõigi rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvate spetsialistide teraapiaid ja nõustamist vastavalt kinnitatud hinnakirjale.


Rehabilitatsiooniteenustena pakume:

  • füsioteraapia;
  • tegevusteraapia;
  • kunstiteraapia;
  • muusikateraapia;
  • logopeediline abi;
  • eripedagoogiline abi;
  • kogemusnõustamine;
  • psühholoogiline nõustamine;
  • sotsiaalnõustamine;
  • psühhiaatri nõustamine.

Hinnakiri

Vaata hinnakirja (.pdf)