Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tagasiside esitamine

Keskuse jaoks on oluline tagada turvaline keskkond keskuses viibivate inimeste jaoks, kus kõiki koheldakse väärikalt ning inimese õigusi arvesse võttes.

Iga koostööpartner ja iga isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada keskuse teenuseid, on oodatud edastama oma tagasisidet ja ettepanekuid.

Seda saab teha:

  • suuliselt keskuse töötajale;
  • e-kirja teel keskuse üldaadressil [email protected] või keskuse töötajale;
  • telefoni teel keskuse üldnumbril 687 7231 või keskuse töötajale;
  • posti teel aadressil Astangu 27, 13519 Tallinn;
  • postitatuna administraatorite tööruumi juures asuvasse valgesse postkasti.