Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Strateegilised eesmärgid

Aastatel 2018-2020 on Astangu keskusel 3 peamist tegevussuunda:

1) Sotsiaalne rehabilitatsioon
Rehabilitatsiooniteenuse arendamine läbi rehabilitatsiooniasutuste süvendatud nõustamise ja uute metoodikate katsetamine.

2) Õppes osalemise toetamine
Kaasava kutsehariduse arendamine ning HEV õppijate õppimise ja töölerakendamise toetamine.

3) Töölesaamise toetamine
Töölesaamist toetavate teenuste (tööalane rehabilitatsioon ja kaitstud töö) arendamine.


Keskuse võtmetulemusnäitajad

Strateegiliste eesmärkide saavutamist mõõdame me iga-aastaselt kasutades selleks erinevaid võtmetulemusnäitajaid:

1)    Sotsiaalne rehabilitatsioon:  sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse võimekuse säilimine, nõustatud rehabilitatsiooniasutuste arv ja nende rahulolu määr (%).

2)    Õppes osalemise toetamine: nõustamist saanud kutsekoolide arv ja rahulolu määr, läbiviidud võrgustikuseminaride arv, HEV infomessi külastavate inimeste ja kutseõppeasutuste arv, teenust saanud inimeste arv, koolitustel/seminaridel osalenute rahulolu määr, laiendatud sihtgruppide arv kellele pakutakse tegevusi.

3)    Töölesaamise toetamine: koolitusega rahulolu määr, tööalase rehabilitatsiooni teenuse võimekuse säilimine, Töölaata külastavate ettevõtete ja inimeste arv, kaitstud töö võimekuse säilimine.


Keskuse tegevusaruanded

Igal aastal koostame ja saadame oma partneritele tutvumiseks keskuse tegevusaruande. Keskuse tegevusaruanne sisaldab nii strateegilisi võtmetulemusnäitajaid kui keskuse töö tulemuste kirjeldusi lähtudes iga-aastases tööplaanis planeeritud tegevustest.