Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalne rehabilitatsioon õpetab ja arendab igapäevaelu oskusi, suurendab ühiskonnaelus osalemise võimalusi, toetab õppimist ja arendab eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks.

Sotsiaalne rehabilitatsioon Astangu Keskuses võib toimuda individuaalselt või grupis ning koosneda järgmistest tegevustest:

  • füsioteraapia;
  • tegevusteraapia;
  • loovteraapia;
  • logopeed;
  • eripedagoog;
  • kogemusnõustamine;
  • psühholoog;
  • sotsiaaltöötaja;
  • psühhiaatri nõustamine;
  • õde.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni eest tasub Sotsiaalkindlustusamet ning seda võivad saada tööealised inimesed, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud. Samuti inimesed, kes on vanaduspensioniealised.


Kuidas taotleda sotsiaalset rehabilitatsiooni?

Teenuse saamiseks tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole, kus juhtumikorraldaja hindab rehabilitatsiooni vajadust. Kui tuvastatakse sotsiaalse rehabilitatsiooni vajadus, tuleb sõnastada enda rehabilitatsiooni eesmärk ning seejärel valida enda jaoks sobiv rehabilitatsiooniasutus.

Teenus kestab üldjuhul kuni kaks aastat.