Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

SKILLS - oskused ja teadmised elukestvas õppes

Projekti nimi SKILLS (Skills and Knowledge In Lifelong Learning)  tähistab oskusi ja teadmisi elukestvas õppes. Projekti eesmärgiks on erivajadusega täiskasvanud õppijate igapäevaeluoskuste tõstmine, toetamine ja jõustamine ning nende aktiivne osalemine tööelus ning elukestva õppe propageerimine. Projektis osalevad erivajadusega inimesed jagavad kohtumistel omavahel kogemusi ning saavad teadlikumaks enda võimetest ja oskustest läbi projektitegevuste.

Projekti kestus: august 2018 - juuli 2021

Projektis osaleb 4 Põhjamaade riiki:

  • Spesia Kutsekool Soomest;
  • Astangu Kutserehabilitatsiooni keskus Eestist;
  • Valakupiai rehabilitatsioonikeskus Leedust;
  • Dugni rehabilitatsiooni keskus Fääri saartelt Taanist.

Projekti kestus: august 2018 - juuli 2021

Nordplus Adult RGB EN 01