Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

SEC4VET

 SEC4VET – Assessing and promoting the Social-Emotional Competence of young people with cognitive impairments in Vocational Education and Training

Kognitiivsete häiretega noorte sotsiaal-emotsionaalsete oskuste hindamine ja edendamine kutseõppes

(september 2017 – august 2020)

SEC4VET projekt toob kokku kuue Euroopa riigi – Saksamaa, Itaalia, Portugali, Ungari, Eesti ja Belgia – erivajadustega inimestele suunatud kutseõppe- ja rehabilitatsiooniasutused ning Bambergi Ülikooli Saksamaalt, et koos välja töötada vahendid sotsiaal-emotsionaalsete oskuste hindamiseks ja edendamiseks kutseõppes.

Projekti eesmärk on tõsta üldist teadlikkust ja pöörata enam tähelepanu sotsiaal-emotsionaalsetele oskustele kutserehabilitatsiooni protsessis, et seeläbi panustada sihtgrupi jõustatusse ja kaasatusse.

Projekti tulemusena töötatakse välja hindamis- ja õppevahendid, mille abil kognitiivsete häiretega noortega tegelevad õpetajad ja tugispetsialistid saaksid ja oskaksid lisaks praktilistele tööoskustele paremini märgata ja arendada neid tööle saamise ja iseseisva elu kontekstis ülimalt vajalikke oskuseid.

Projekti raames töötatakse välja 4 töövahendit:

  • Hindamisvahend sotsiaal-emotsionaalsete oskuste mõõtmiseks, mis tagab edasises oskuste arendamise protsessis individuaalse lähenemise
  • Käsiraamat sotsiaal-emotsionaalsete oskuste olulisusest
  • Käsitus, kuidas sotsiaal-emotsionaalseid oskuseid edendada
  • Koolitusmoodulid kutseõppeasutuste personalile jt spetsialistidele

Rahastus: Erasmus +

SEC4VET - logo
erasmusplus

 

 

 

SEC4VET projekti tulemusena valminud töövahendid avaldatakse ja tehakse vabalt kättesaadavaks kõigile huvilistele.

SEC4VET koduleht: https://sec4vet.eu/

SEC4VET flaier (.pdf)

Agne Põlder

talituse juht / psühholoog

Agne Põlder

Liisbet Tern

vanemõpetaja

Liisbet Tern