Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rehabilitatsioon

Rehabilitatsiooniteenus on riiklik sotsiaalteenus, mille eesmärk on: 

  • toetada ja parandada inimese iseseisvat toimetulekut;
  • soodustada töötamist või tööle asumist;
  • suurendada ühiskonnas osalemist.

Rehabilitatsiooni protsessil on algus ja lõpp ning eesmärk, mida selle aja jooksul saavutada soovitakse. Samuti peab olema motivatsioon ja soov ennast muuta, tulla paremini toime ja olla aktiivne.

Rehabilitatsiooniteenused jagunevad sotsiaalseks ja tööalaseks rehabilitatsiooniks. Mõlema teenuse samaaegne saamine ei ole lubatud.


Rehabilitatsiooni teenus

Kes võivad teenust saada?

Sotsiaalset rehabilitatsiooni vahendab Sotsiaalkindlustusamet ning seda võivad saada alla 16-aastased lapsed, vanaduspensioniealised isikud ja need tööealised isikud, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud.

Tööalast rehabilitatsiooni vahendab Töötukassa ning seda võivad saada tööealised inimesed, kes on tööturul aktiivsed – töötavad, õpivad või on töötuna arvele võetud.

Ravi (sh taastusravi) ei ole sotsiaalne rehabilitatsioon. Ravi ja taastusravi vajaduse korral tuleb pöörduda oma perearsti või vajaliku eriarsti poole.


Teenuse osutamise hea tava

Rehabilitatsiooniteenuse osutamise hea tava (.pdf) annab kliendile selged juhised, kuidas toimub teenuse osutamine ja millistest käitumisreeglitest kinni pidada.


Sobiva teenuse leidmiseks võta julgelt ühendust!

Epp Viilas

teenuste konsultant

Epp Viilas