Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Raportid ja analüüsid

Käesolevalt lehelt leiate materjalid, mis on loodud kutserehabilitatsiooni teenuse arendamise projekti raames. Need on abiks kutsekoolidele, et oma õpet õppijate jaoks toetavamaks muuta.


Vaheraportid:


Projekti rahastas Euroopa Sotsiaalfond.