Rakenduskavad

Kaubapaigutaja, tase 3

Rakenduskava (.pdf) (60ekap)

Koostamise aeg: 2018

Koostatud koostöös Tallinna Teeninduskool ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus