Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rakenduskavad

Kaubapaigutaja, tase 3

Rakenduskava (.pdf) 

Maht: 60 EKAP

Koostamise aeg: 2018

Koostajad: Tallinna Teeninduskool ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus


Köögiabiline, tase 2

Rakenduskava (.pdf)

Maht: 120 EKAP

Koostamise aeg: 2019

Koostaja: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus