Põhiväärtused

Missioon

Loome võimalusi erivajadusega inimese võimetekohaseks osalemiseks ühiskonnas.


Visioon

Oleme usaldusväärne partner hariduse, rehabilitatsiooni ja tööelu valdkondade põimimisel erivajadusega inimese iseseisvama elu loomisel.


Väärtused

Inimesekesksus – märkame ja väärtustame inimest - klienti, töötajat, koostööpartnerit, võrgustikku.

Usaldusväärsus – oleme kompetentsed, sihipärased ja keskendume ühiskonna reaalsetele vajadustele.

Avatus – oleme oma tegevustes läbipaistvad ja uuendusmeelsed, väärtustame arengut, üksteiselt (sh rahvusvaheliselt) õppimist ja paindlikkust.

Koostöö – loome ühiselt lahendusi.