Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Põhiväärtused

Missioon

Mõjutame inimest iseseisvama elu poole.


Visioon

2024. aastaks oleme parim elukvaliteedi tõstja ning saavutame selle läbi kutserehabilitatsiooni teenuse.


Väärtused

Inimesekesksus – märkan ja väärtustan inimest, olgu selleks klient, kolleeg, koostööpartner või võrgustik.

Usaldusväärsus – minule võib kindel olla, et minult pärinevad andmed ja info on tõesed ning minu tegevuse tulemust on võimalik usaldada.

Avatus – olen oma tegevustes läbipaistev ja uuendusmeelne, väärtustan arengut, üksteiselt (sh rahvusvaheliselt) õppimist ja paindlikkust.

Koostöö – olen veendunud, et kõige paremad lahendused sünnivad ühisloomes, mistõttu teen oma tööd kaasavalt ja panustan erinevatesse koostöövormidesse.

Kompetentsus - olen teadlik oma erialases valdkonnas toimuvatest arengutest, oskan neid seostada oma igapäevatööga, tean, kuidas pean oma kompetentse arendama, et saaksin panustada parimal võimalikul viisil, ning julgen nendel teemadel rääkida nii partneritele kui laiemale avalikkusele.