Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pildipõhine karjäärinõustamise vahend Jobpics

Jobpics on pildipõhine karjäärinõustamise vahend ja töövahend spetsialistidele, kes tegelevad klientide tööhõivealase toetamisega individuaalse või grupitöö kaudu. Seda saab kasutada ametialase nõustamise käigus nii noorte kui täiskasvanutega. Piltidel põhinevaid kaarte saab edukalt kasutada töös inimestega, kellele erinevatel põhjustel tekstipõhised huvide küsimustikud ei sobi (nt õpiraskustega, varasema töökogemuseta või keelebarjääriga inimestele).

Jobpicsi eelis on selle lihtsus – kasutamine ei eelda sertifikaati ja on hõlpus kasutada erinevate sihtrühmadega. Pildipõhiste ametikaartide abil saab tutvustada erinevaid ameteid, nende üle arutleda ning ametite RIASEC koodide järgi leida tööeelistusi.

Jobpics metoodika tõi 2012. aastal Eestisse Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus. Seda kasutavad Töötukassa, haridusasutuste, rehabilitatsiooniteenuseid osutavate ja teiste asutuste töö- ja õpivalikuid toetavad spetsialistid. Praeguseks on Jobpics’i olemasolevad ametikaardid vananenud, mistõttu ongi Astangu Keskus võtnud nõuks ametikaardid uuendada vastavalt hetke tööturule ja ametitele. Jobpicsi uuendamine on oluline, kuna teist sarnast metoodilist vahendit Eestis ei ole. Arendustegevuse käigus luuakse füüsilisel kujul komplektid ja eraldiseisev e-lahendus.

Uued Jobpics ametikaardid ja e-lahendus valmivad 2023. aasta oktoobriks. Jobpicsi uuendamine toimub koostöös Eesti Töötukassaga ja kaasrahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

Kadri Norit

rehabilitatsiooniosakonna juhataja

Kadri Joost