Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Õppimine

Astangu Keskus ei ole tavaline õppeasutus, kuid toimime sarnaselt koolile. Õppetöö toimub Astangu Keskuses statsionaarses vormis. Õppeaasta kestab septembri algusest kuni mai lõpuni, mille jooksul on 3 vaheaega – sügisel, talvel ja kevadel.

Õpperühmade suurus kohanemis- ja tööõppekursustel on 6-8 õppijat ning kutseõppes kuni 12. Nii saame toetada ja julgustada igat õppijat tema arengus ning arvestada tema eripäradega.

Õppenädal toimub tunniplaani alusel, mis avaldatakse kodulehel hiljemalt 3 ööpäeva enne uue õppenädala algust. Õppepäev kestab ajavahemikus kl 9.00-16.00.

Kõiki erialad koos õppekavadega leiad vastuvõtu alt. 

Infoleht "Õppija meelespea" (.pdf) annab ülevaate erinevatest keskuse tegevustest, tavadest ja õppetööst. 


Rühmajuhendaja

Igal rühmal on oma rühmajuhendaja, kes on õppija jaoks kõige tähtsam inimene Keskuses. Rühmajuhendaja on toetaja, suunaja, kuulaja ning abistab eesmärkide seadmisel ja täitmisel. Samuti jagab infot Keskuses toimuva kohta ning kuulab ära õppija mured ja rõõmud. Korraldab ka erinevaid rühma ühisüritusi nii majas sees kui ka väljaspool. Ühisüritusteks on erinevad kultuuri- ja vabaajaüritused (kino, teater, seikluspargid, söögikohad jne). Nii saavad õppijad juba õppeaasta alguses omavahel paremini tuttavaks ning rühmas tekib hea energia.


Kohanemislaager

Iga õppeaasta alguses toimub kolmepäevane kohanemislaager, kus õppijad ja õpetajad saavad üksteisega tuttavaks ning õpivad oma eriala paremini tundma. Kolme päeva jooksul toimub nii erialaseid ja sportlikke tegevusi ning erinevaid mänge. Meie kogemus on näidanud, et laagris osalemine annab uusi sõpru ning hea energialaengu kogu õppeaastaks.