Õppijate Esindus

Õppijate Esindus seisab õppijate õiguste ja huvide eest ning teeb õppekeskkonna alaseid ettepanekuid Astangu Keskuse juhtkonnale. Õppijate Esinduses esindab igat õpperühma vähemalt üks õppija ning koosolekuid on õppeaastas vähemalt kolm. Koosolekutel arutatakse ka õppijate igapäevaseid muresid.