Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Õppeosakond

Külliki Tamm

Õppeosakonna juhataja

Piret Põllu

õppekorralduse spetsialist/rühmajuhendaja

Marii Noor

huvijuht

Tiivi Karus

õppesuuna juht

Birgit Eström-Andreas

õpetaja/rühmajuhendaja

Tea Vallimäe

pagaritöö vanemõpetaja

Liivi Popenko

pagaritöö õpetaja

Sirje Isop

abiõpetaja

Lilia Kalbin

abiõpetaja

Riina Kippa

kaubanduse vanemõpetaja

Marii Siidroo

õpetaja

Jevgeni Jermoškin

õpetaja

Sirja Mäekivi

õpetaja

Sandra Sachs

abiõpetaja

Alina Karhu

õppeköök-söökla kokk

Marika Siirma

köögitöötaja-juhendaja

Margus Koolme

talituse/õppesuuna juht

Kristjan Traks

IT vanemõpetaja

Raido Sirvi

IT õpetaja

Marika Õispuu

eesti keele õpetaja

Sirli Linnat

inglise keele õpetaja

Tarmo Kalmann

puiduvaldkonna õpetaja

Mihhail Karpenko

puidutöötlemise valdkonna õpetaja

Armand Danilson

puidutöötlemise valdkonna õpetaja /rühmajuhendaja

Kauri Kallas

keraamika õpetaja

Einar Polis

IT õpetaja

Meelis Voolmaa

sotsiaalainete õpetaja

Pärt Blank

IT õpetaja

Anna Maltseva

õpetaja

Ervin Karpenko

õpetaja

Kai Raku

õppesuuna juht

Kaire Lattik

sotsiaalset toimetulekut toetavate ainete vanemõpetaja

Liisbet Tern

vanemõpetaja

Kadri Karro

õpetaja

Lehte Meristo

matemaatika ja eesti keele õpetaja

Kristi Moosus

kunstiõpetaja/viipekeeletõlk/rühmajuhendaja

Marje Tust

kangastelgedel kudumise õpetaja

Mari-Liis Ungerson

viipekeeletõlk

Tiina Gurjanova

vanemõpetaja

Ilme Vannas

kunstiõpetuse ja keraamika õpetaja

Kristina Holenev

nooremõpetaja

Älis Oksa

õpetaja

Anna Golubeva

metoodik

Anna Pert

abiõpetaja