Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Õpiränne

Erasmus+ programmi rahastusel, projektide "Kompetentside ja tööoskuste tõstmine läbi Euroopa õpirände" ja "Loome võrdseid võimalusi iseseisvaks ühiskonnaelus osalemiseks üksteiselt õppides" raames on meie töötajatel ja kutseõppe eriala õppijatel võimalus käia õpirändel Euroopa partnerasutuses. Õpiränne on suurepärane võimalus proovile panna oma oskused ja teadmised ning õppida tundma erinevate maade eluolu ja saada uusi kogemusi. 

2019-2022 aastal osaleb Astangu Keskusest õpirännetel kokku 43 õppijat ja 47 töötajat. 


Õppijate õpiränne

Suure õppelaua taga rullivad kolm praktikanti ja õpetaja väikest taignatüki käte vahel. Valmis vormitud väikesed kringlikujulised küpsised on pandud laua keskel olevale küpsetusplaadile.

Projekti raames saavad erialast õpirännet sooritada meie kutseõppe eriala õppijad. Õpiränne aitab kaasa IT, abikoka ja tisleri õppe õppijate isiklikule arengule ja edukale tööellu jõudmisele. Keeleliselt ja kultuuriliselt võõras keskkonnas elamine toetab õppija erialast ja sotsiaalsete oskuste arendamist. 

Õppijatega on kahenädalasel praktikal kaasas Astangu Keskuse töötajad. Seeläbi on õppijatele kogu praktika vältel tagatud vajalik toetus ja abi.


Töötajate õpiränne

Töötajad tutvuvad õpirände käigus uute praktiliste metoodikate ja lähenemisviisidega. Rahvusvaheline kogemus annab töötajale teadmised ja kogemused, mis on abiks valdkonna arendustegevuses kaasa rääkimiseks kui ka õppija toetamiseks õppetegevuses ja tööellu suundumisel. 


Vaata õpirände blogi

Meie töötajate ja õppijate õpirännetest saab lähemalt lugeda blogist "Astangu projektid". 


Rahastus

Astangu Keskuse töötajatele ja õppijatele suunatud õpiränne toimub Erasmus+ projektide „Kompetentside ja tööoskuste tõstmine läbi Euroopa õpirände“ ja "Loome võrdseid võimalusi iseseisvaks ühiskonnaelus osalemiseks üksteiselt õppides" raames. Õpirännet rahastatakse Erasmus+ programmi vahenditest.

 

Erasmus  Logo I 01