Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Meie kvaliteedipõhimõtted

EQUASS logo

Meie tegevuse võti peitub klientide ja huvigruppide vajaduste arvestamises, mis aitab tõsta erivajadusega inimeste elukvaliteeti ja anda neile vajalik tugi eneseteostuseks. Selle jaoks oleme kasutusele võtnud Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimise süsteemi EQUASS põhimõtteid.


Kvaliteedis lähtume järgmistest põhimõtetest: 

 1. keskuse juhtimine põhineb kaasamisel ja tulemuslikkusel;
 2. toetame ja arendame oma personali;
 3. tagame oma klientide õigusi;
 4. järgime eetikapõhimõtteid;
 5. teeme koostööd erinevate partneritega;
 6. kaasame teenusesaajaid;
 7. läheneme isikukeskselt;
 8. meie tegevus on laiahaardeline;
 9. teenuse tulemuslikkus kliendi elukvaliteedi tõstmisel;
 10. oleme suunatud pidevale arengule.

Tagasiside esitamine

Keskuse jaoks on oluline tagada turvaline keskkond keskuses viibivate inimeste jaoks, kus kõiki koheldakse väärikalt ning inimese õigusi arvesse võttes.

Iga koostööpartner ja iga isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada keskuse teenuseid, on oodatud edastama oma tagasisidet ja ettepanekuid.

Seda saab teha:

 • suuliselt keskuse töötajale;
 • e-kirja teel keskuse üldaadressil astangu@astangu.ee või keskuse töötajale;
 • telefoni teel keskuse üldnumbril 687 7231 või keskuse töötajale;
 • posti teel aadressil Astangu 27, 13519 Tallinn;
 • postitatuna administraatorite tööruumi juures asuvasse valgesse postkasti.

Kvaliteedipõhimõtted

Meie kvaliteedipõhimõtted on täpsemalt lahti kirjutatud direktori käskkirjas "Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse teenuste kvaliteedipõhimõtted(.pdf)".