Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Meie kvaliteedipõhimõtted

EQUASS logo

Meie tegevuse võti peitub klientide ja huvigruppide vajaduste arvestamises, mis aitab tõsta erivajadusega inimeste elukvaliteeti ja anda neile vajalik tugi eneseteostuseks. Selle jaoks oleme kasutusele võtnud Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimise süsteemi EQUASS põhimõtteid.


Kvaliteedis lähtume järgmistest põhimõtetest: 

  1. keskuse juhtimine põhineb kaasamisel ja tulemuslikkusel;
  2. toetame ja arendame oma personali;
  3. tagame oma klientide õigusi;
  4. järgime eetikapõhimõtteid;
  5. teeme koostööd erinevate partneritega;
  6. kaasame teenusesaajaid;
  7. läheneme isikukeskselt;
  8. meie tegevus on laiahaardeline;
  9. teenuse tulemuslikkus kliendi elukvaliteedi tõstmisel;
  10. oleme suunatud pidevale arengule.

Kvaliteedipõhimõtted

Meie kvaliteedipõhimõtted on täpsemalt lahti kirjutatud direktori käskkirjas "Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse teenuste kvaliteedipõhimõtted(.pdf)".