Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lõppenud projektid

Koos välispartneritega oleme välja töötanud erineva sisuga metoodikaid, mis on heaks abivahendiks ja töömeetodiks erivajadusega inimestega tegelevatele spetsialistidele. Eesti siseselt teeme omalt poolt ka tevaitustööd eesmärgiga uue metoodika kasutuselevõtmine ja igapäevaseks töövahendiks muutmine vastava valdkonna spetsialistide poolt. Usume, et iga metoodika aitab erivajadusega inimestega töötavate spetsialistidel oma tööd paremini ja teadlikumalt teha. 

Välisprojektides osalemise tulemusena välja töötatud metoodikad ja töövahendid koondame siia kokku.