Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lobistidega suhtlemine

Astangu Keskus avaldab  vastavalt lobistidega suhtlemise heale tavale kohtumised huvirühmade ja lobistidega. Tabelis avaldatakse direktori või direktori asetäitja ametitegevuse raames toimunud kohtumised, v.a osalemine avalikel üritustel, kui info selle kohta on juba avalikkusele kättesaadav.

Lobitöö register
Kohtumise teema

Lobisti või tema esindatava nimi ja organisatsioon

Ametiisiku nimi, kes lobistiga kohtus Kohtumise kuupäev