Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lobistidega suhtlemine

Astangu Keskus avaldab  vastavalt lobistidega suhtlemise heale tavale kohtumised huvirühmade ja lobistidega. Tabelis avaldatakse direktori või direktori asetäitja ametitegevuse raames toimunud kohtumised, v.a osalemine avalikel üritustel, kui info selle kohta on juba avalikkusele kättesaadav.

2021. aastal avalikustamisele kuuluvaid kohtumisi ei toimunud.

Lobitöö register
Jrk nr Kohtumise kuupäev Kohtumise teema Ametiisiku nimetus ja sulgudes ametinimetus. Kui samal kohtumisel osaleb mitu inimest, siis eraldada semikooloniga.

Organisatsioon, mida esindad ja sulgudes esindaja nimi. Kui osaleb mitu organisatsiooni, siis eraldada semikooloniga. 

Avalikustamise vajadus möödunud