Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lapsevanematele

Lapsevanemate ja lähedaste võrgustik on ellu kutsutud selleks, et erivajadusega õppijate vanemad ja lähedased saaksid regulaarsetel võrgustikukohtumistel professionaalset informatsiooni spetsialistidelt ja kogemusnõustamist neilt, kes on seisnud silmitsi sarnaste küsimustega. Eesmärk on vastastikuse kogemuste vahetamise formaadis jagada teadmisi, soovitusi  ja häid nõuandeid, aga ka muresid ja rõõme, mis on seotud erilise noore toetamisega.

Arvestatav hulk õppijate lähedasi tunnetab vajadust kellegagi nõu pidada igapäevaelus tekkinud küsimuste üle, arutada edasisi samme noore iseseisvumise toetamiseks jne.


Kohtumiste sagedus ja teemad

Vestlusringid toimuvad neli korda õppeaasta jooksul: sügisel kaks kohtumist ja kevadel kaks. Seni on toimunud võrgustikukohtumiste teemad: laps saab 18 – mis edasi?; eriline noor tööle minemas, töötukassa teenused; mida teha siis, kui laps ei saa tööle; lapsevanema tugi noore töölistamisel, kuidas noored on tööl vastu pidanud; tööandjate probleemid erivajadustega inimeste töös.


Võrgustikus osalemiseks ja arutatud teemade kohta lisainfo saamiseks võta julgelt ühendust!

Marianne Rekkaro

talituse juht/arendusnõunik

Marianne